Aktuality

Čo máme nové?

Biele srdce pre našu Magdušku

pridal: admin | dátum: 16. júna 2016 | kategória: Ošetrovateľská starostlivosť

Ocenenie Biele srdce sa opäť dostalo do rúk tých správnych sestier aj na regionálnej úrovni. Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Trnava, dňa 26. mája 2016 v kine Hviezda ocenila výnimočné tri sestry v kategórii „sestra/pôrodná asistentka v praxi“.

Cena BIELE SRDCE je ocenením vyjadrujúcim charakter starostlivosti, vedomosti a humanitu, ktorá napĺňa prácu a ducha ošetrovateľstva. Oceňuje sestry a pôrodné asistentky, ktoré sú vo svojom ľudskom i profesionálnom rozmere výnimočné a ktoré si nielen svojou vysokou profesionalitou, ale aj osobnostnými vlastnosťami zaslúžia našu úctu a vďaku.

Niektorí ľudia nevedia, aké je dôležité, že sú.
Niektorí ľudia nevedia, ako dobre robí už len pozrieť sa na nich.
Niektorí ľudia nevedia, akou posilou je ich vľúdny úsmev.
Niektorí ľudia nevedia, aká hojivá je ich blízkosť.
Niektorí ľudia nevedia, o čo sme bez nich chudobnejší.
Vedeli by to, keby sme im to povedali.

Bruno Ferrero

Nie je možné pridávať komentáre.