Blog

Čo máme nové?

Polohovacia posteľ aj vozík pre imobilných. Ako a kde ich zaobstarať?

dátum: 22. februára 2019 | kategória: Opatrovateľská služba

Nečakaná choroba alebo úraz vedia človeka poriadne zaskočiť. Často po nich skončí odkázaný na pomoc iných ľudí a aby mohol v domácom prostredí ako-tak fungovať, potrebuje invalidný vozík alebo polohovaciu posteľ.

Koho a ako však o kompenzačné pomôcky požiadať? Vysvetľuje vedúca opatrovateľskej služby TADCH Adriana Krajčovičová.

Na koho sa má obrátiť človek, ktorý potrebuje takúto zdravotnícku pomôcku?
Žiadateľ má niekoľko možností ako a kde môže kompenzačnú pomôcku získať. Môže o ňu požiadať u svojho ošetrujúceho lekára alebo na príslušnom Úrade práce sociálnych vecí a rodiny na oddelení vrátených kompenzačných pomôcok. Ďalšou možnosťou je, že si ju zapožičia od organizácie alebo firmy, ktorá má na to oprávnenie. Do tejto kategórie spadá aj Trnavská arcidiecézna charita. Úrad práce aj spomínané subjekty majú zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré poskytujú a pokiaľ je výpožička spoplatnená, majú stanovený cenník.

Kto je oprávnený žiadateľ o zdravotnícku pomôcku?
Je ním človek s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je na zdravotnícku pomôcku odkázaný.

Ako má o túto pomôcku požiadať?
Záleží na tom, koho o zdravotnícku pomôcku žiada. Pokiaľ úrad práce alebo niektorú zo spomínaných organizácií, môže mať pomôcku aj v daný deň, ak ju majú na sklade. Musí preukázať odkázanosť na pomôcku, a to prepúšťacou správou z nemocnice alebo iným odporúčaním lekára. Pomôcka sa poskytne žiadateľovi na základe písomnej zmluvy o výpožičke. V prípade, že o ňu požiada ošetrujúceho lekára, trvá celý proces niekoľko dní. Lekár musí napísať odporúčanie na zdravotnícku pomôcku, s tým musí ísť žiadateľ k rehabilitačnému lekárovi, ktorý napíše poukaz na zdravotnícku pomôcku. Poukaz treba odovzdať na schválenie do poisťovne, v ktorej je žiadateľ poistený. Poisťovňa potom informuje žiadateľa, či mu bola pomôcka schválená, alebo nie. Pri kladnom vyjadrení poisťovne sa dohodnú podrobnosti ohľadom prevzatia pomôcky.

Na aký dlhý čas si môže klient zdravotnícku pomôcku zapožičať?
U nás, v Trnavskej arcidiecéznej charite, si môže na dobu neurčitú. Minimálne na dobu, kedy pretrváva nepriaznivý zdravotný stav, alebo pokiaľ mu nebola pridelená pomôcka z príslušnej zdravotnej poisťovne, prípadne z úradu práce, ak o ňu požiadal.

V charite poskytujeme polohovaciu posteľ za dobrovoľný príspevok 2,5 eura na týždeň.

Častou pomôckou, o ktorú klienti žiadajú, je polohovacia posteľ. Akú sumu za ňu klient zaplatí?
U nás poskytujeme polohovaciu posteľ za dobrovoľný príspevok 2,5 eura za každý začatý týždeň. Tieto peniaze využívame na údržbu a opravy pomôcok, prípadne na kúpu nových pomôcok.

Čo by mala polohovacia posteľ spĺňať?
V prvom rade by mala byť zachovaná funkčnosť všetkých častí postele. S prihliadnutím na zdravotný stav žiadateľa treba zvážiť aj prídavné zariadenia postele ako sú bočnice, ktoré zabraňujú pádu, hrazda, ktorá pomáha pri mobilizácii, prípadne antidekubitný matrac, ktorý predchádza vzniku preležanín. Tieto prídavné zariadenia nie sú bežnou súčasťou postele. Žiadateľ, prípadne osoba, ktorá bude s posteľou manipulovať, by mala byť riadne poučená o tom, ako funguje. Len tak môže pomôcka správne poslúžiť a zároveň sa zabráni tomu, aby nedošlo k jej znehodnoteniu, prípadne poškodeniu.

Chcem si požičať zdravotnícne pomôcky

Kontakt

Erika Hudáková Komunitný pracovník
Erika Hudáková
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 947 946 238
erika.hudakova.krajcovicova@charitatt.sk

Cenník zdravotníckych a hygienických pomôcok