Aktuality

Čo máme nové?

Ďakujeme všetkým darcom potravín

pridal: admin | dátum: 24. novembra 2014 | kategória: Novinky

Trnavská arcidiecézna charita sa od 10. do 15. novembra 2014 zapojila do celoslovenskej akcie zameranej na darovanie trvanlivých potravín, drogérie, čistiacich a hygienických potrieb, ktorú organizovala spoločnosť Tesco Stores SR, a.s. Počas uvedeného týždňa sa dobrovoľníkom TTADCH v obchodných domoch Tesco v Novom Meste nad Váhom, Piešťanoch, Hlohovci, Trnave , Galante a v Dunajskej Strede podarilo vyzbierať tovar v celkovej hmotnosti 5476 kg, čo predstavuje celkom hodnotu 7753,53 € .

Pri tejto akcii nám pomáhalo 73 dobrovoľníkov, ktorí v tejto akcii odslúžili celkovo 225 dobrovoľníckych hodín.

Koľko z vyzbieraných potravín a potrieb poputuje ľuďom?
Chceme , aby vyzbierané potraviny pomohli ľuďom, ktorí to potrebujú. Zoznam rodín i jednotlivcov, ktorým chceme pomôcť stále nie je konečný a ešte stále sa dopĺňa. Pre nás nie je rozhodujúce, či rodina pochádza z Galanty, Serede, Šintavy, alebo z Trnavy. Rozhoduje či potrebuje pomoc a akú pomoc potrebuje.

Všetok tovar, ktorý sa vyzbieral, je určený pre potreby charitných zariadení a ľudí v núdzi. Znamená to, že tovar bude v najbližších dňoch pretriedený a následne bude putovať do sociálne slabších rodín, pre jednotlivcov a tiež bude slúžiť pre potreby Centrier pomoci človeku v Trnave, Seredi a Piešťanoch. Rodinám i jednotlivcom sa bude dostávať pomoci na základe odporúčaní z Mestských úradov, ÚPSVaR, farností, iných inštitúcií, ale i od iných dôveryhodných ľudí, ktorí sa prihovoria za rodinu, ktorá je odkázaná na pomoc iných. V tomto programe pomoci je pre nás dôležitý práve tento príhovor dôveryhodného príhovorcu. Menšiu časť zbierky použijeme aj pre ľudí, ktorým pomáhame prostredníctvom Centra pomoci, v ktorom o pomoc žiadajú priamo ľudia v núdzi.

Rátame s tým, že väčšina vyzbieraného tovaru dokáže pomôcť v núdzi ešte tento kalendárny rok a pomôžeme tak ľuďom v predvianočnom čase zmierniť výdavky na stravu, hygienické i čistiace potreby. Našim zámerom je tiež pomáhať pravidelne rodinám, ktoré sa ocitajú v núdzi z rôznych dôvodov, ako je napríklad dlhodobá PN živiteľa rodiny, náhla strata zamestnania, či strata partnera. Takýmto spôsobom dokážeme pomôcť preklenúť ťažké životné obdobie tým, ktorí to práve potrebujú.

Zároveň chceme vyjadriť poďakovanie všetkým darcom, ale i dobrovoľníkom, ktorí sa do tejto zbierky zapojili a pomáhajú nám tak pomáhať a napĺňať plány a poslanie Trnavskej arcidiecéznej charity. Bez pomoci všetkých zúčastnených dobrovoľníkov, by sa nám nepodarilo vyzbierať také množstvo potravín. Vďaka ich pomoci môžeme pomáhať ďalej.

Ing. Miroslav Dzurech, riaditeľ

Nie je možné pridávať komentáre.