Aktuality

Čo máme nové?

Deti sa radovali z Vašich darov

dátum: 18. septembra 2014 | kategória: Novinky

Trnavská arcidiecézna charita v rámci celoslovenskej zbierky aj tento rok zorganizovala v celej arcidiecéze Zbierku školských potrieb pre deti z núdznych rodín. Zbierka prebehla v období od júna do augusta 2014. Ľudia prinášali najrôznejšie druhy školských potrieb, napr. peračníky, farbičky, fixy, pravítka, perá, zošity, školské tašky, vodové či temperové farby, alebo iné užitočné veci do školy. Jedinou podmienkou bolo, aby darované školské potreby boli funkčné.
Počty darovaných vecí boli skutočne vysoké, v centrálnom sklade sme narátali vyše 120 školských tašiek, viac ako 600 zošitov, okolo 1700 kusov farbičiek… Aj keď sa dary mohli odovzdávať na desiatich miestach v arcidiecéze, veľmi milo nás prekvapilo, že sa do zbierky zapojili ľudia z asi dvojnásobného počtu farností a obcí.
Darované veci sme zvážali do centrálneho skladu v Trnave, triedili, rátali, vyraďovali nefunkčné potreby, a nakoniec sme pripravili „balíčky“ na odovzdanie deťom.
Práve minulý týždeň sme ukončili aj rozdávanie balíčkov. Navštívili sme rodiny v Piešťanoch v centre sociálnych služieb Domum, veľa rodičov aj s deťmi prišlo k nám do Centier pomoci človeku v Piešťanoch, v Seredi a v Trnave, tiež sme školské potreby odovzdali do jednej základnej a do jednej špeciálnej školy. Celkovo sme obdarovali vyše 100 detí.
Zbierku považujeme za veľmi úspešnú práve vďaka záujmu ľudí o osudy ich susedov, rodín a detí v hmotnej núdzi.
Chceli by sme touto cestou poďakovať všetkým jednotlivým darcom, , tiež zapojeným dobrovoľníkom a pomocníkom a pánom farárom za ochotu pri realizovaní zbierky. Ďakujeme za čas, ktorý jej venovali, a za veľké otvorené srdce, s ktorým dary poskytli. Odmenou boli rozžiarené tváre detí na mnohých miestach našej arcidiecézy.
ĎAKUJEME!

Vaša Trnavská arcidiecézna charita.