Aktuality

Čo máme nové?

Opäť sme otvorili nocľaháreň v Seredi

pridal: admin | dátum: 4. decembra 2014 | kategória: Novinky

Trnavská arcidiecézna charita v spolupráci s Mestom Sereď realizuje prevádzku nízkoprahovej nocľahárne už od decembra 2012. V priestoroch Centra pomoci človeku Sereď na Garbiarskej ul. č. 18 opäť otvorila v pondelok 1.12.2014 nízkoprahovú nocľaháreň, ktorú plánuje prevádzkovať do 31.03.2015. Nocľaháreň bude otvorená každý deň, vrátane víkendov a sviatkov, vždy od 19:00 – 7:00 hod. nasledujúceho dňa.

Počas zimných mesiacov budeme zabezpečovať prístrešie na účel prenocovania pre všetkých, ktorí si nedokážu nocľah zabezpečiť iným spôsobom. Táto služba je spoplatnená sumou 1,- euro na osobu a noc. Klienti, ktorí sú bez príjmu budú mať možnosť si nocľah odpracovať jednoduchou aktivitou, napr. umytím podlahy, či uprataním okolia centra.

Cieľom prevádzky nocľahárne je zabezpečiť základnú životnú potrebu – spánok. Pre ľudí žijúcich na ulici je nevyhnutnosťou oddýchnuť si počas mrazov v bezpečnom prostredí, v teple a načerpať tak nové sily. Len oddýchnutý človek je pripravený riešiť svoje problémy.

Prevádzkovanie nocľahárne počas zimných mesiacov je zároveň nevyhnutnosťou, ktorej snahou je, aby ani jeden človek v núdzi nezamrzol a neumrel v zime na ulici z dôvodu nedostatku pomoci.

Zároveň chceme vyjadriť poďakovanie všetkým darcom a dobrovoľníkom, ktorí nám pomohli pri zabezpečovaní podmienok pre otvorenie nocľahárne a stále pomáhajú pri realizácii plánov a plnení poslania Trnavskej arcidiecéznej charity a Centra pomoci človeku Sereď.

Centrum pomoci človeku Sereď
Mgr. Katarína Pažítková
katarina.pazitkova@charitatt.sk
0948 944 449

Nie je možné pridávať komentáre.