Aktuality

Čo máme nové?

Deň mesta v Novom Meste nad Váhom

pridal: admin | dátum: 13. júna 2016 | kategória: Farská charita NMvN

Pri príležitosti osláv založenia Nového Mesta nad Váhom, dňa 10. júna 2016 mala možnosť naša Farská Charita oboznámiť so svojou činnosťou širokú verejnosť. Mesto nám poskytlo stánok a takto sme mali vytvorený dostatočný priestor na propagáciu a aj prezentáciu našich výrobkov a darovaných predmetov, ktoré sme ponúkali za dobrovoľný príspevok. Počas celého dňa sme mali možnosť komunikovať s ľuďmi rôzneho veku a sociálnych skupín.

Informovali sme ich o našej doterajšej službe, a povzbudzovali sme ich ku spolupráci, dobrovoľníckej činnosti, alebo hmotnej pomoci, či pomoci pri informáciách o ľuďoch ktorí sa ocitli v núdzi. Ľuďom, ktorí by našu pomoc potrebovali sme mohli bližšie povedať o nás, orientovať ich na naše centrum pomoci človeku. Za pomoci vyzbieraných milodarov môžeme poskytnúť pomoc vo väčšej miere tým, ktorí to akútne potrebujú.

Ďakujeme všetkým za pomoc a spoluprácu!

Nie je možné pridávať komentáre.