Aktuality

Čo máme nové?

Radosť pre seniorov v Novom Meste nad Váhom

pridal: admin | dátum: 13. júna 2016 | kategória: Farská charita NMvN

Posledné májové odpoludnie prialo seniorom v Novom Meste nad Váhom. Posedenie v Pastoračnom centre zorganizovala Farská charita s dobrovoľníkmi a Novomestská Prepozitúra Panny Márie spolu s vdp. p. dekanom Blažejom Čaputom.

Spevácky zbor „Zvonky“ s dirigentkou Mgr. Chalányiovou otvoril svojim spevom posedenie plné chápavých slov od vdp. Bohuslava Šprláka, ktorý má bohaté skúsenosti so seniormi v Beckove a nabádal takmer sedemdesiat prítomných k pokojnej jeseni života, založenej na pochopení potrieb mladých, na nevnucovaním sa do života svojich detí, na láskavom porozumení a pomoci, ak ešte vládzeme aj tým, ktorí vedľa nás žijú tak trochu zabudnutí.

Riaditeľ Trnavskej arcidiecéznej charity Ing. Miroslav Dzurech pozdravil prítomných a pochválil ochotu Novomestskej charity pripraviť takéto posedenie s tým, že ak sa táto príležitosť ujme, bude organizovať charita častejšie takéto podujatia. Počas pohostenia – zákuskov bolo neúrekom – ktoré dobré padlo všetkým, pripravil Ing. Peter Ochránek milé prekvapenie. Na plátne sa objavili fotografie kňazov, ktorí tu pôsobili pred rokmi a úlohou prítomných bolo uhádnuť, kto je na zábere. Spomienky oživili debatu a vyprovokovali neformálne vystúpenie Zvonkov a k spevu sa pridali aj prítomní. „Tak dobre som si oddýchla“ – zhodnotila jedna zo senioriek, ktoré sú odkázané na pomoc druhých, okrem vlastnej rodiny a susedy nestretáva rovesníkov. Tu našla aj známych a pohodu. „Kedy to bude znova“ – zachytili sme vo dverách otázku seniora o paličke. Takže veríme, že stretnutie sa zopakuje a my ho radi pripravíme….

Nie je možné pridávať komentáre.