Aktuality

Čo máme nové?

Ukončili sme prevádzku nocľahárne v Seredi počas zimných mesiacov

pridal: admin | dátum: 6. apríla 2017 | kategória: Novinky

Nízkoprahová nocľaháreň bola prevádzkovaná v Centre pomoci človeku Sereď, na Garbiarskej ulici v období od 1. decembra 2016 do 31. marca 2017 každý deň, aj počas víkendov a sviatkov. Tento rok máme za sebou netradične tuhú zimu. Sociálne služby nocľahárne boli pre klientov prístupné v čase od 19:00 do 7:00 hod. nasledujúceho dňa. Počas troch mimoriadne mrazivých víkendov sme rozšírili otváracie hodiny a klienti mohli tráviť čas v teple od 17:00 hod. až do 9:00 hod. nasledujúceho dňa. Zároveň v pracovných dňoch, v čase od 9:00 hod. do 15:00 hod. mali klienti možnosť využívať sociálne služby nízkoprahového denného centra.

V období štyroch mesiacov sme zabezpečovali prístrešie na účel prenocovania pre všetkých, ktorí si nocľah nedokázali zabezpečiť iným spôsobom. Priemerne našu sociálnu službu využívalo 13 klientov za noc. Zaznamenali sme spolu 54 klientov a poskytli sme 1441 nocľahov. Klientom bola pri príchode na nocľah poskytnutá suchá strava – chlieb, maslo, masť, podľa možností džem, cibuľa a teplý čaj. Kto mal záujem, dostal osušku, sprchový šampón a mohol sa osprchovať. Ráno pred odchodom sme vydávali zase čaj, kávu, cez víkendy aj suchú stravu.

Sociálne služby nocľahárne boli spoplatnené sumou 1,- € na osobu a noc. Klienti, ktorí boli bez finančných prostriedkov mali možnosť si nocľah odpracovať jednoduchou aktivitou, napr. umytím podlahy, upratovaním v Sociálnom šatníku počas prevádzky denného centra. Túto možnosť klienti využili spolu 421 krát.

Cieľom prevádzky nízkoprahovej nocľahárne je zabezpečiť základnú životnú potrebu – spánok v bezpečnom prostredí. Pre ľudí žijúcich na ulici je nevyhnutnosťou oddýchnuť si v teple, bez hrozby nebezpečenstva a načerpať tak nové sily. Len človek oddýchnutý, čistý a sýty je pripravený riešiť svoje problémy. Poskytovanie priestoru na prenocovanie ľuďom bez domova počas zimných mesiacov je základnou nutnosťou, ktorej snahou je, aby ani jeden človek v núdzi nezamrzol v zime na ulici z dôvodu nedostatku pomoci.

V priestoroch Centra pomoci človeku Sereď naďalej ostáva každý pracovný deň otvorené nízkoprahové denné centrum.

Veríme, že sa nám podarilo naplniť základné ciele a túto zimu v Seredi každý človek bez domova, ktorý mal snahu, našiel priestor, kde sa mohol ukryť pred mrazmi.

Nie je možné pridávať komentáre.