Aktuality

Čo máme nové?

Ďalšie podnetné stretnutie s našimi priateľmi z Oblastní charity Uherský Brod

pridal: admin | dátum: 28. septembra 2018 | kategória: Novinky

V pondelok 24. septembra prebehlo na pôde Trnavskej arcidiecéznej charity už piate vzdelávanie v rámci projektu „Vzájomnou spoluprácou ku skvalitňovaniu služieb“, operačného programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020, č. projektu: NFP304031D115.
Tento krát sa stretli pracovníci spolu s dobrovoľníkmi z oboch strán projektu. Rozprávali sme sa o práci sociálnych pracovníkov, význame budovania tímu, práci s problematickými členmi tímu, práci s klientmi po duševnej stránke. Veľmi živo diskutovanou témou bolo dobrovoľníctvo, dobrovoľnícke programy a legislatíva týkajúca sa dobrovoľníctva.
Aj vďaka týmto stretnutiam zisťujeme, že nás spájajú rovnaké problémy, určite sa inšpirujeme riešeniami našich priateľov z Oblastní charity Uherský Brod a veríme, že tento projekt nám prinesie ešte veľa podnetov k skvalitňovaniu našich služieb.