Aktuality

Čo máme nové?

Deväť programov pre dobrovoľníkov. Pomôž nám pri dôležitých projektoch

pridal: admin | dátum: 21. septembra 2018 | kategória: Novinky

Priatelia, za posledné obdobie sme rozbehli viaceré projekty, ktoré majú pomôcť našim klientom žiť hodnotnejší život. Teraz chceme prizvať verejnosť, aby nám s nimi pomohla.

Otvorili sme preto deväť konkrétnych dobrovoľníckych pozícií. Záujemcovia, ktorí sa do nich zapoja, spoznajú počas dvoch mesiacov bližšie prostredie charity a získajú nové životné skúsenosti. Do dobrovoľníckych programov chceme zapojiť aj firmy, ktoré majú záujem pracovať na podpore kolektívu.

Deväť programov pre dobrovoľníkov.

Charita chce rozvíjať partnerstvá s firmami v regióne. Viaceré firmy sa už do dobrovoľníckej pomoci zapojili.

Je vám blízka myšlienka pomoci? Hľadáte nové životné skúsenosti? Chcete spoznať inšpiratívne prostredie a inšpiratívnych ľudí? Všetko to môžete nájsť vďaka našim dobrovoľníckym programom. Vyberte si ten, ktorý je vám blízky a prihláste sa naň do konca septembra na uvedených kontaktoch. Od októbra sa takto môžete stať súčasťou nášho kolektívu.

Dobrovoľnícke programy

 1. Dobrá duša – pomoc seniorom
  Dobrovoľníci trávia čas so seniormi, robia s nimi aktivity pre posilnenie mentálneho a fyzického zdravia. Túto pozíciu je možné vykonávať v stredu dopoludnia alebo v iný pracovný deň v týždni, na ktorom sa skupina dohodne.
 2. Pomoc v pracovnej dielni
  Dobrovoľníci vytvárajú suveníry, bižutériu a propagačné darčeky. Pre pozíciu je stanovený čas v dopoludňajších aj popoludňajších hodinách podľa dohody skupiny.
  Deväť programov pre dobrovoľníkov.

  V charitnej dielni vznikajú vďaka dobrovoľníkom malé darčeky.

 3. Práca v záhrade
  Priestranstvo za kostolom svätej Heleny pretvárajú dobrovoľníci s klientmi charity. Starajú sa o záhradu a zeleň, skrášľujú prostredie. Pre pozíciu je stanovený čas v dopoludňajších aj popoludňajších hodinách podľa dohody skupiny.
 4. Pracovná terapia s klientmi z nízkoprahu
  Dobrovoľníci pod vedením sociálneho pracovníka charity sprevádzajú klientov charity napríklad v projekte čistenia zastávok a verejných priestranstiev. Aktivity prebiehajú vo štvrtok a piatok v dopoludňajších hodinách.
  Deväť programov pre dobrovoľníkov.

  Klienti charity a dobrovoľníci čistia v rámci pracovnej terapie autobusové zastávky v Trnave.

 5. Práca vo farskej charite
  Dobrovoľníci sa zapájajú do zabehnutých činností farských charít v Trnave, Dunajskej Strede, Novom Meste nad Váhom a Seredi. Zároveň môžu charite vypomáhať pri organizácii zbierok a šírení informácií v ktorejkoľvek obci Trnavskej arcidiecézy. Charita takto sieťuje obce na svojom území, aktuálne ich vďaka dobrovoľníkom prepojila viac ako štyridsať.
 6. Pomoc v charitnom stánku
  Charita prichádza na väčšie i menšie spoločenské podujatia v regióne so svojím stánkom. Dobrovoľníci v ňom poskytujú informácie o činnosti charity a predávajú výrobky. Najbližšie sa zúčastnia Trnavskej novény a Vianočných trhov v Trnave.
 7. Práca pre Sieť pomoci
  Dobrovoľníci pomáhajú pri distribúcii potravín, šatstva, nábytku a spotrebičov charitnou dodávkou ľuďom v núdzi. Prácu budú vykonávať počas pracovných dní v dopoludňajších a popoludňajších hodinách.
 8. Pomoc s projektom Hlinený dukát
  Dobrovoľníci sa podieľajú na výrobe symbolického platidla a na jeho distribúcii na predajné miesta. Zároveň pomáhajú pri šírení informácií o projekte, ktorý je zameraný na osvetu o tom, že podpora žobrania problém ľudí v núdzi nerieši. Pre pozíciu je stanovený čas v dopoludňajších aj popoludňajších hodinách podľa dohody skupiny.
 9. Aktivity počas roka
  Dobrovoľníci pomôžu pri organizovaní potravinovej zbierky v hypermarketoch Tesco v desiatich mestách, taktiež pri organizovaní vianočnej večere pre núdznych, vianočných trhov a mikulášskych podujatí.
  Deväť programov pre dobrovoľníkov.

  Charitní dobrovoľníci počas zbierky potravín v sieti hypermarketov Tesco.

Kontakt

Záujemcovia sa môžu informovať o programoch a prihlásiť mailom na dobrovolnictvo@charitatt.sk telefonicky na čísle 0948 887 486 alebo prísť osobne do sídla charity na Hlavnú 43 v Trnave.