Aktuality

Čo máme nové?

Opustila nás naša kolegyňa a priateľka

pridal: admin | dátum: 23. marca 2018 | kategória: Novinky

‎Vo štvrtok 15. marca 2018 nás navždy opustila naša kolegyňa a priateľka Magdaléna Nižníková.
Pôsobila v Trnavskej arcidiecéznej charite v Agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ako sestra – odborníčka s vysokým odborným, morálnym a ľudským kreditom, vždy ochotná poradiť a pomôcť.
Bola výnimočná sestra vo svojom ľudskom i profesionálnom rozmere. Svojou vysokou profesionalitou, ale aj osobnostnými vlastnosťami si zaslúži našu úctu a vďaku.
Magduška, budeš nám veľmi chýbať, navždy zostaneš v našich srdciach a nikdy na Teba nezabudneme.

Odpočívaj v pokoji.
,,Kto zomrel neodchádza, ale zostáva v srdciach tých, ktorý ho milovali.“