Aktuality

Čo máme nové?

Na situáciu ohrozenia koronavírusom COVID-19 reaguje aj Slovenská katolícka charita

pridal: admin | dátum: 18. marca 2020 | kategória: Novinky

V Slovenskej katolíckej charite, najväčšom neverejnom poskytovateľovi sociálnych služieb, ktorý prostredníctvom zamestnancov poskytuje služby aj najviac ohrozenej skupine – seniorom, citlivo vnímame súčasnú situáciu verejného ohrozenia. Šírenie koronavírusu nás stavia najmä pred otázku, ako v tejto dobe čo najlepšie plniť svoje poslanie s ohľadom na potreby klientov i našich zamestnancov.

Ako inštitúcia podporujeme a plne rešpektujeme nariadenia a odporúčania Ministerstva zdravotníctva, Úradu verejného zdravotníctva SR i Konferencie biskupov Slovenska. Stotožňujeme sa s vyhlásením vlády SR, ktorá apeluje na zodpovedné a ohľaduplné správanie občanov Slovenska. Zvládnutie komplikovanej situácie je v rukách lekárov, hygienikov, vlády, no i v rukách nás, občanov a jednotlivých organizácií. Naša úcta a vďaka patrí predovšetkým zdravotníckym a sociálnym pracovníkom pôsobiacim v prvej línii.

Slovenská katolická charita pristupila tiež k viacerým opatreniam v rámci svojich zariadení po celom Slovensku. Príbuzným chorých a seniorov aktuálne, žiaľ, nemôže byť umožnený vstup do pobytových zariadení. Otváracie hodiny iných boli obmedzené na nevyhnutné minimum alebo na výlučne telefonický či e-mailový kontakt. Niektorých klientov denných stacionárov v horšom zdravotnom stave sme preventívne presunuli do pobytových zariadení. Materiálnu pomoc, roznos potravinových balíčkov pre ľudí v núdzi, požičiavanie zdravotníckych pomôcok či správu zariadení pre starších, sociálne slabších a inak znevýhodnených občanov, poskytujeme i naďalej, s prijatím potrebných preventívnych hygienických opatrení. Tam, kde to bolo pre ochranu verejného zdravia nevyhnutné, boli niektoré naše služby pozastavené. Šíriacu sa nákazu koronavírusom sme zaznamenali aj v krajinách tretieho sveta, v ktorých prebiehajú projekty našej rozvojovej a humanitárnej pomoci, no sme radi, že dosiaľ priamo nezasiahla našich pracovníkov ani slovenských dobrovoľníkov.

Napriek výpadku mnohých zamestnancov sa zo všetkých síl snažíme, aby naše služby fungovali i naďalej a aby tento výpadok nepociťovali predovšetkým klienti. Ako jedna z mnohých organizácií tiež zápasíme s akútnym nedostatkom ochranných zdravotníckych pomôcok, čo výrazne sťažuje naše pokračovanie v službe spoločnosti. Pri ich získaní vnímame nezastupiteľnú úlohu štátu a krízového štábu, a apelujeme, aby sa pri ich distribúcii pamätalo aj na sociálne odkázaných občanov a tých, ktorí sa o nich starajú. Za najohrozenejšiu skupinu považujeme ľudí bez domova, pre ktorých je nevyhnutné z verejných zdrojov zabezpečiť ubytovanie v prípade karantény alebo izolácie po pozitívnych testoch a miesta na denný pobyt ako preventívne opatrenie.

No Charita koná aj iniciatívne. Dobrovoľníci z farských charít i naši zamestnanci ručne pripravili stovky rúšok pre kolegov v teréne i v kanceláriách, seniorov a ďalších klientov využívajúcich služby Charity. Zároveň títo dobrovoľníci v mnohých miestach organizujú donášku potravín a liekov pre seniorov. Cez online médiá sprístupňujeme cvičenia pre seniorov alebo vzdelávacie kurzy pre ľudí v karanténe. Aj iných príkladov je vela, láska je kreatívna.

V sučasnej ťažkej dobe pozývame všetkých ku konkrétnej solidarite. Ak máte vo svojom okolí starších a chorých, prejavte záujem a ukážte im svoju podporu. Veľký potenciál vidíme u našich spoluobčanov, ktorí pracovali ako opatrovatelia alebo zdravotnícki pracovníci v zahraničí, a po skončení ich nevyhnutnej karantény by sa mohli zapojiť do práce v charitných zariadeniach. Ak môžete poskytnúť pomoc, kontaktujte diecézne charity a našich koordinátorov farských charít. Kontakty pre jednotlivé regióny celého Slovenska nájdete na našej stránke charita.sk/kontakt/. Veríme, že zodpovedným prístupom a vzájomnou spoluprácou sa nám podarí zastaviť šírenie nákazy bez toho, aby sme museli obmedziť starostlivosť o tých, ktorí to momentálne skutočne potrebujú.