Aktuality

Čo máme nové?

Národný týždeň charity

pridal: admin | dátum: 1. júna 2020 | kategória: Novinky

Tretím ročníkom Národného týždňa charity ťa pozývame, aby si sa stal súčasťou spoločenstva Charity.

Vlna solidarity počas pandémie ukázala, že ľudia sa dokážu spojiť a vzájomne si pomáhať. Pomoc sa stala prirodzenou súčasťou prekonávania ťažkého obdobia a viditeľnou súčasťou nášho sveta. Všetci sme chceli nejako prispieť a o svoj čin sa podeliť. Viac sme sa zaujímali o trpiacich, sociálne slabých a seniorov.

Teraz, keď sa svet pomaly navracia do starých koľají, záleží nám na tom, aby sme uprostred vlastných problémov nezabudli na núdznych, ani na radosť z ľudskej spolupatričnosti. Charita v zmysle nezištnej pomoci prestala byť chápaná ako niečoho cudzie a marginálne či výnimočne príležitostné. A práve tomu chceme venovať posolstvo tohtoročného podujatia. Nech nás povzbudzuje k tomu, aby sme si naďalej preukazovali spolupatričnosť a spoznávali ju aj v bežných skutkoch pomoci, ktoré denne konáme.