Aktuality

Čo máme nové?

Prihlasovanie dobrovoľníkov nezdravotníkov

dátum: 7. apríla 2020 | kategória: Dobrovoľnícke centrum

Prihlasovanie dobrovoľníkov nezdravotníkov

Ministerstvo vnútra a Integrovaný záchranný systém nás oslovil , aby sme pomohli pri sprostredkovaní dobrovoľníkov. Tí by boli nápomocní v karanténnych centrách na Slovensku a to najmä pri:

  • registrácii občanov prichádzajúcich do karanténneho zariadenia MV SR,
  • roznášaní jedla v rámci karanténneho zariadenia MV SR – raňajky, obed, večera – položia pred dvere a zaklopú,
  • zbieraní vriec s odpadom
  • pri ďalších činnostiach, ktoré by určila styčná osoba pri karanténnom zariadení MV SR.

Dobrovoľníci sú v karanténnych centrách potrební predovšetkým počas dňa. Pred začatím dobrovoľníckych prác bude zabezpečené školenie na vykonávanie jednotlivých úloh.

Okrem príslušných dobrovoľníkov bude na danom zariadení prítomný aj klasický prevádzkový personál, ktorý rieši bežnú réžiu zariadenia, a taktiež ad hoc napríklad aj hasiči, zamestnanci Odborov krízového riadenia okresných úradov, resp. Sekcie krízového riadenia MV SR, policajti a podobne.

Dobrovoľníci budú mať zdarma poskytnuté:

  • potrebné ochranné pracovné prostriedky,
  • celodennú stravu – raňajky, obed, večeru
  • preplatenie nákladov na dopravu

Ak potrebujete viacej informácii kontaktujte nás na : dobrovolnictvo@charitatt.sk, alebo 0948 88 74 86.

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov pre účely registrácie dobrovoľníkov na výpomoc do karanténnych zariadení pre repatriantov