Aktuality

Čo máme nové?

Pomoc pre otca v núdzi

pridal: Darina Kvetanová | dátum: 6. septembra 2021 | kategória: Novinky

Prosíme vás o pomoc pre muža, ktorý sa obrátil na našu charitu v zložitej životnej situácii. Ide o otca dvoch malých chlapcov, starší má 1,5 roka, mladší 7 mesiacov. Bývajú v blízkosti Trnavy, v malom dome bez elektriny a vody.

Na výchovu detí zostal náš klient sám. Venuje im všetok čas a momentálne sa tak nemôže zamestnať. Pre zložitú životnú situáciu sa táto rodina dostala do dlžôb. U muža však vidíme veľkú snahu dlžoby splatiť a zabezpečiť pre deti bezpečný domov. Charita mu pomáha pri zabezpečení nového bývania, poskytuje právnu pomoc, podporuje ho potravinami a hygienickými potrebami pre neho a deti. Dlžoba je však vo výške viac ako tisíc eur, ktoré sám nedokáže zabezpečiť. Ak ju nesplatí v blízkom čase, bude to mať vážne následky pre neho aj jeho deti.

Preto sme sa rozhodli zverejniť túto výzvu a poprosiť vás, priateľov a podporovateľov Charity, o pomoc. Vaše príspevky môžete zasielať na naše číslo účtu. Prosíme vás, aby ste do poznámky uviedli „otec v núdzi“ aby sme dokázali všetky platby pre nášho klienta identifikovať.

Vaše príspevky môžete zasielať na:

Číslo účtu (IBAN): SK71 7500 0000 0040 0829 7855
Názov účtu: Trnavská arcidiecézna charita
Poznámka: otec v núdzi

Ďakujeme za vašu pomoc