Aktuality

Čo máme nové?

Pomôž s nami najnúdznejším ľuďom – JESENNÁ ZBIERKA NA CHARITU

dátum: 26. novembra 2021 | kategória: Novinky

Vďaka vašim darom denne stojíme pri ľuďoch v núdzi:

  • v Centrách pomoci človeku pomáhame ľuďom bez domova a ľuďom v ťažkej životnej situácii, potravinami, spotrebičmi a nábytkom pomáhame od Nového Mesta nad Váhom až po Komárno
  • za chorými a odkázanými prichádzajú naše opatrovateľky a zdravotné sestry, požičiavame postele pre imobilných
  • vytvárame priestor pre dobrovoľníkov, ľudí so znevýhodnením a pre verejnosť v komunitnej kaviarni Špitálik, rozvíjame projekt Hlinený dukát

Prispieť môžete aj priamo na náš účet IBAN: SK71 7500 0000 0040 0829 7855, VS 112021 alebo prostredníctvom stránky charitatt.darujme.sk

Od severu po juh blízko pri človeku.