Aktuality

Čo máme nové?

Vyhodnotenie zbierok. Ďakujeme, že ste nás podržali

dátum: 25. januára 2021 | kategória: Novinky

Vďaka podpore verejnosti bude môcť Trnavská arcidiecézna charita v tomto roku prevádzkovať a vykonávať všetky sociálne služby pre rodiny a jednotlivcov v núdzi, ľudí na ulici, seniorov, aj tých, ktorí potrebujú pomoc zdravotníkov.

Pandémia spôsobila problémy aj nám, organizáciám, ktoré prevádzkujú sociálne služby, aj preto sme mali vážne obavy, či dokážeme v roku 2021 pokryť náklady na fungovanie našej organizácie. Tie každý rok presiahnu viac ako jeden milión eur. Koncom minulého roka sme preto požiadali verejnosť o podporu a vyhlásili sme mimoriadnu zbierku.

Zbierky sú pre financovanie charity zásadné, charity sú od nich vo veľkej miere závislé pretože sociálne a charitatívne služby nie sú dofinancované z verejných zdrojov. Ich financovanie tak musíme zabezpečovať sami.

Našim podporovateľom by sme sa chceli aj touto cestou poďakovať za ich finančné dary. V mimoriadnej zbierke sa podarilo vyzbierať 25-tisíc eur, v jesennej zbierke na charitu v kostoloch 53-tisíc eur. Pred Vianocami mohla verejnosť zachytiť v médiách aj videá k celoslovenskej kampani na charitu Nenechajme nádej vyhasnúť. V tejto zbierke sa vyzbieralo 28-tisíc eur, ktoré Slovenská katolícka charita rozdelí rovnakým dielom medzi 10 charít, ktoré pôsobia na celom Slovensku. Kampaň veľkoryso podporila spoločnosť ZSE darom vo výške 40-tisíce eur, ktoré mala spoločnosť pôvodne určené na vianočnú večeru pre svojich zamestnancov. Trnavská charita ďakuje za podporu Trnavskému rádiu, ktoré prispelo k informovanosti o mimoriadnej zbierke.

Peniaze zo zbierok použijeme na financovanie viacerých služieb, napríklad Siete pomoci, vďaka ktorej pomáha ľuďom v núdzi potravinami a materiálne. Pomôžu jej aj pri prevádzke nízkoprahových denných centier v Trnave a Piešťanoch a pri prevádzke farských charít v ďalších mestách a obciach, ako aj na nevyhnutné opravy v zariadení pre seniorov Dom pokojnej staroby v Cíferi. Podporu verejnosti by sme chceli zúročiť aj pri rozvoji špecializovaného sociálneho poradenstva, ktoré je účinnou pomocou pre ľudí bez domova alebo v takej nepriaznivej situácii, že im bezdomovectvo hrozí. Špecializované sociálne poradenstvo poskytujeme týmto klientom bezplatne.

Na záver ešte slová riaditeľa trnavskej charty Miroslava Dzurecha: „V mimoriadne náročnej dobe sme vďační za túto pomoc a veľmi si ju vážime. Verejnosť nám umožnila zachovať služby charity a vytvárať priestor na ich rozvoj.“

A generálneho sekretára Slovenskej katolíckej charity Ericha Hulmana: „Už dávno nebola potreba nádeje taká veľká ako v dnešných časoch pandémie. Chcem preto vysloviť úprimné ´Pán Boh odmeň´ všetkým priateľom Charity, ktorí svojou podporou kampane znovu zažali svetlo nádeje v mnohých srdciach.“