Aktuality

Čo máme nové?

Otvorenie centra pomoci človeku

dátum: 22. septembra 2023 | kategória: NDC Trnava

Po dvoch rokoch výstavby predstavila v stredu 20. septembra Trnavská arcidiecézna charita verejnosti nové Centrum pomoci človeku. Na slávnostnom otvorení centrum požehnal trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch spolu s prezidentom Slovenskej katolíckej charity, žilinským biskupom Mons. Tomášom Galisom.

Slávnosť začali v Kostole sv. Heleny svätou omšou, ktorú celebrovali trnavský arcibiskup Ján Orosch, žilinský biskup Tomáš Galis – prezident Slovenskej katolíckej charity a kňazi Trnavskej arcibiskupskej kúrie za účasti mnohých hostí a veriacich Trnavy. Medzi vzácnymi hosťami nechýbali ani primátor mesta Trnava Peter Bročka a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič. Po svätej omši sa všetci prítomní presunuli do nádvoria Centra pomoci človeku, kde prebehol obrad požehnania nového centra.

Bude sa tu pracovať s ľuďmi bez domova v priestoroch, ktoré spĺňajú európske štandardy a sú na slovenské pomery výnimočné. Dostanú tu komplexné služby – výdaj teplého jedla a suchej stravy, výdaj oblečenia zo sociálneho šatníka, ako aj individuálne sociálne poradenstvo. Využívať budú môcť priestory pre osobnú hygienu, ktoré sú prispôsobené aj pre imobilných ľudí. Vybavenosť a veľkosť centra umožní charite intenzívnejšiu prácu s klientmi. Zapájať ich môže do skupinových aktivít, poskytnúť im priestor, kde si v pokoji prečítajú knihu alebo premietnu film.

Riaditeľ Trnavskej arcidiecéznej charity Miroslav Dzurech neskrýval na oficiálnom otvorení centra svoju spokojnosť. „Po úspešnej dostavbe a kolaudácii cítime veľkú radosť. Práve motivujúce prostredie a kvalitná sociálna služba môžu byť rozhodujúce pri vykročení z problémov, ktoré vyústili až do života na ulici. Toto moderné centrum je slovenským unikátom a chceme veriť, že sociálne služby pre ľudí bez domova dostanú po pozitívnych skúsenostiach z Trnavy podporu a šancu napredovať aj v iných slovenských mestách,“ povedal.

Na výstavbu centra získala Trnavská arcidiecézna charita 1 200 000 eur z európskych fondov. Pre zdražovanie v stavebníctve však náklady napokon narástli až na 1 800 000 eur. S dofinancovaním Centra pomoci človeku charite pomohol zriaďovateľ, Arcibiskupský úrad v Trnave a tiež partneri Mesto Trnava a Trnavský samosprávny kraj. Primátor Mesta Trnava Peter Bročka na margo výstavby centra povedal: „Spolupráca medzi mestom a Trnavskou arcidiecéznou charitou funguje už dlhé roky a som rád, že sme mohli byť súčasťou aj tohto projektu a podporiť ho finančnými prostriedkami. Centrum pomoci človeku bude prínosné nielen pre samotných ľudí bez domova, ale pre celú spoločnosť. Aj symbolicky – tým, že stojí priamo v centre mesta – vysiela signál, že sociálne témy nepatria na perifériu mesta ani nášho záujmu, ale týkajú sa nás všetkých.“

Podľa predsedu Trnavského samosprávneho kraja, Jozefa Viskupiča, bola finančná podpora výstavby centra rozumnou voľbou. „Verím, že nové centrum oproti tomu pôvodnému poskytne väčší priestor pre prácu s ľuďmi bez domova. Niektorí z nich stratili zamestnanie, milovanú osobu alebo majú vážne zdravotné problémy či inú nepriaznivú životnú situáciu, pre ktorú sa dostali na ulicu. Je na nás všetkých, aby sme im pomohli vrátiť sa k dôstojnejšiemu životu a opätovnému začleneniu do spoločnosti,“ hodnotil.

Centrum pomoci človeku je nízkoprahové, otvára preto dvere aj ľuďom so závislosťami, aj ak sú pod vplyvom alkoholu či omamných látok. Podmienkou je prijať zásady centra a neprejavovať agresivitu. Kapacitu má 80 klientov v jednej chvíli. Prvý kontakt prebieha na prízemí, kde môžu prijať základné potreby – dostanú jednoduchú stravu a môžu vykonať osobnú hygienu. „Ak sa rozhodnú, môžu pokračovať na základné i špecializované poradenstvo, kde naši pracovníci pomôžu s rôznymi činnosťami občianskeho života. Zabezpečujeme aj aktivity, ktoré im rozvíjajú pracovné či počítačové zručnosti, finančnú gramotnosť,“ uviedla odborná garantka centra Mária Altoffová. Centrum postavila Trnavská arcidiecézna charita na pozemku svojho sídla na Hlavnej ulici, kde doteraz využívala na daný účel dvestoročnú budovu v nevyhovujúcom stave. Tým, že sa nový objekt zvýšil o jedno poschodie, rozšírili sa aj možnosti jeho činnosti. Je tam aj výdajňa oblečenia, funguje tam filmový klub a ďalšie aktivity.