Aktuality

Čo máme nové?

Nájdeme desať bytov pre ľudí, ktorým hrozí bezdomovectvo

pridal: Darina Kvetanová | dátum: 7. júla 2021 | kategória: Dostupné bývanie

Vďaka projektu Dostupné bývanie dostanú šancu na nový život núdzni, ktorým hrozí bezdomovectvo, alebo sa už na ulici ocitli. Trnavská arcidiecézna charita pre nich zabezpečí bývanie v podnájme a komplexnú odbornú pomoc.

Žena, ktorá odišla z domu pred tyranom, jednotlivci, ktorí stratili prácu a nedokážu si zaplatiť ubytovňu, rodičia s deťmi v nepriaznivej finančnej situácii alebo senior so zdravotnými problémami a nízkym dôchodkom. Aj s takýmito skupinami ľudí v núdzi pracujú naši zamestnanci. Vďaka projektu Dostupné bývanie teraz môžeme pre vybraných klientov sprostredkovať prenájom v desiatich bytoch a pomôcť im tak vyhnúť sa bezdomovectvu.

Musia mať motiváciu

Ľudí, ktorých do projektu naši pracovníci vyberú, však musí spájať veľká motivácia zmeniť svoju súčasnú situáciu zmeniť. „Po celý čas budú preto intenzívne spolupracovať s tímom odborníkov a pripravovať sa na to, že sa postavia na vlastné nohy a budú žiť svojpomocne,“ vysvetľuje manažérka rozvoja sociálnych služieb TADCH Katarína Pažitková. Do tímu sme už prijali sociálnych pracovníkov, psychológa, asistenta bývania a pracovníka pre riešenie bytových otázok. Tí pomôžu núdznym zbaviť sa dlhov, komunikovať s úradmi, nájsť si prácu či vybaviť invalidný dôchodok. „Odovzdajú im tiež skúsenosti, ako hospodáriť s rodinným rozpočtom, vybavia im rekvalifikačné kurzy, pomôžu získať komunikačné zručnosti. Vďaka terapiám so psychológom zas môžu riešiť dlhodobo nahromadené problémy. V projektovom tíme bude tiež človek, ktorý si v minulosti prešiel podobnou nepriaznivou životnou situáciou, úspešne ju prekonal a dnes môže byť pre núdznych motiváciou,“ objasňuje Katarína Pažitková.

Model pochádza zo severu

Projekt Dostupné bývanie je financovaný z európskych fondov a vychádza zo známeho modelu housing first, ktorý vznikol v severských krajinách. Jeho hlavným cieľom je sprostredkovať štandardné, cenovo dostupné a samostatné ubytovanie pre ľudí, ktorí nemajú prístup k vlastnému bývaniu. Trnavská arcidiecézna charita je jednou z organizácií, ktoré sa úspešne zapojili do výzvy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a na projekt získali financie z Operačného programu ľudské zdroje.