Aktuality

Čo máme nové?

Núdzni dostali šancu na vlastné bývanie

pridal: admin | dátum: 8. decembra 2023 | kategória: Dostupné bývanie

Riešenie bytovej situácie je čoraz náročnejšou záležitosťou, na ktorú doplácajú hlavne ľudia v zlej finančnej situácii. Charita vďaka projektu Dostupné bývanie pomohla viacerým z nich, napríklad aj v Trnave.

Množstvo ľudí, ktorí žijú na hranici chudoby, pribúda a pre drahé a nedostupné nájmy im reálne hrozí bezdomovectvo. Charita sa preto niektorým z nich posledné dva roky snažila pomôcť prostredníctvom projektu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny s názvom Dostupné bývanie a zabezpečiť im vhodné ubytovanie, a tiež ich sprevádzať na ceste k finančnej samostatnosti. Spolu s Trnavskou arcidiecéznou charitou sa do projektu zapojila charita v Nitre, v Košiciach a na Spiši.

Mnohí sa stabilizovali
Projekt Dostupné bývanie dával šancu ľuďom dostať sa k bývaniu, za ktoré si platili len energie, prípadne iné náklady súvisiace s bývaním. Komerčný nájom bol hradený z vyčlenených prostriedkov na realizáciu projektu. Záujem o bývanie takéhoto typu prejavilo na Slovensku celkovo 331 ľudí, pričom v Trnave žiadalo o túto pomoc viac ako sto z nich. „Hovoríme o jednotlivcoch, nakoľko do projektu sa zapájala len jedna osoba z rodiny. Keby sme chceli hovoriť o reálnom počte zapojených osôb, toto číslo by bolo mnohonásobne vyššie,“ uviedla projektová manažérka Helena Katonová. Nešlo len o samotné bývanie, jednotlivec či rodina boli v kontakte so sociálnym pracovníkom, ktorý klientov sprevádzal pri riešení ich sociálnej situácie a pomáhal im so začlenením sa do spoločnosti. „Počas tých dvoch rokov sme mali aj úspešných klientov, ktorých sa situácia rýchlejšie stabilizovala a preto potrebovali našu podporu kratšie. Tým pádom sme sa mohli venovať ďalším klientom.“

Niektorých z pomoci vyradili
Dostupné bývanie pomohlo za dva roky existencie celkovo 59 klientom. „Pri ich výbere sme mapovali ich rodinné pomery, schopnosť sa zamestnať a v neposlednom rade sme sa zaoberali aj krízovou situáciou, v ktorej sa klienti nachádzali. Uprednostňovali sme osamelé matky a rodiny. Samozrejme, medzi klientmi boli aj odchovanci z detských domovov či zdravotne znevýhodnení občania, u ktorých sme videli potenciál na osamostatnenie sa. Snažili sme sa pomôcť čo najširšej skupine ľudí.“ Helena Katonová však priznáva, že nie každý príbeh klienta, ktorému pomohli, mal šťastný koniec. „Mali sme prípady, kedy sme zle odhadli možnosti niektorých klientov. Precenili sme ich schopnosti a museli sme prijať skutočnosť, že ešte nie sú pripravení na samostatné bývanie. Snažili sme sa im nájsť preto alternatívnu formu bývania a pokračujeme s nimi v sociálnom alebo psychologickom poradenstve, aby sme boli nápomocní pri ich prípadnej integrácii v budúcnosti,“ uviedla Katonová.

Majitelia bytov bez rizika
Zháňanie vhodného bývania pre klientov nebolo podľa Heleny Katonovej jednoduché. Zamestnanci charity sa stretávali s nedôverou prenajímateľov, ktorí sa báli prenajať byt človeku bez stáleho príjmu. „V projekte sme však okrem sociálnych pracovníkov či psychológov zamestnávali aj asistenta bývania a poradcu pre bytové otázky, ktorí dohliadali práve na to, aby sa dodržiavali nájomné zmluvy a včas odchádzali platby. Nechceli sme prenajímateľov vystavovať riziku. Preto sme našich klientov učili zodpovednému prístupu k cudziemu majetku. Snažili sme o vybudovanie dobrého mena charity, ako spoľahlivého partnera aj do budúcnosti pri realizácii podobných projektov,“ vysvetlila Katonová. Projekt Dostupné bývanie totiž skončil v októbri a jeho pokračovanie je zatiaľ neisté. Klientom, ktorým pomohla charita s bývaním, charita už posledné mesiace pripravovala na to, aby boli finančne sebestační a mohli si od novembra platiť nájom sami. „Veríme, že to zvládnu, a ak by sme získali podobný projekt, budeme pomáhať ďalším núdznym,“ dodala projektová manažérka.