Aktuality

Čo máme nové?

Aj v malej obci môžu byť ľudia súčasťou veľkej pomoci

pridal: admin | dátum: 9. júla 2019 | kategória: Farské charity

Farské charity majú byť predĺženou rukou Trnavskej arcidiecéznej charity. Aj vďaka nim chce dostať svoje služby pre ľudí v núdzi do čo najväčšieho množstva farností.

V malej obci žije chudobná rodina. Kňaz a tamojší ľudia vedia o ich situácii a chcú im pomôcť, preto upozornia charitu v Trnave. Jej zamestnanci prinesú rodine potravinovú a materiálnu pomoc, bez zapojenia ľudí z danej obce by sa však o tejto rodine len sotva dozvedeli.
A práve toto je jednou z činností farských charít – upriamiť pozornosť na chudobu vo svojom okolí. „Okrem toho pomôžu charite pri organizovaní potravinových zbierok v kostoloch, verejných zbierok a budú šíriť medzi ľuďmi myšlienky solidarity a ľudskosti,“ vysvetľuje koordinátor farských charít TACH Igor Strýček.

Ako sa pridať
Farská charita môže vzniknúť tam, kde sa nájdu minimálne traja ľudia odhodlaní pomáhať núdznym. Takáto charita funguje pod farským úradom, na jej čele preto stojí kňaz, pri činnosti mu pomáhajú dobrovoľníci.

Aj v malej obci môžu byť ľudia súčasťou veľkej pomoci

„My ich v tomto úsilí podporujeme a sme pre nich zároveň metodickým garantom,“ objasňuje Igor Strýček. „Z farských charít by sme chceli vytvoriť akési hnutie. Zatiaľ sme len na začiatku nášho snaženia, no veríme, že počet farských charít v arcidiecéze sa zvýši. Veci však nerobíme nasilu. Ak vidíme aktívnych ľudí, ktorí chcú byť súčasťou pomoci iným, ponúkneme im aktivity, ktoré môžu vo svojej farnosti vykonávať. Až po istom čase, keď je zrejmé, že to nebol jedno rázový zápal, oficiálne zriaďujeme farskú charitu,“ dodáva Strýček.