Aktuality

Čo máme nové?

Našim poslaním je pomáhať

pridal: admin | dátum: 23. septembra 2015 | kategória: Farská charita NMvN

Poslaním charity je pomáhať ľuďom, ktorí sa nachádzajú v ťažkých životných situáciách. Ľudia ktorí prichádzajú hľadať pomoc sú z rôznych sociálnych pomerov a mnohí z nich pochádzajú z neúplných rodín.

Taký osud mal aj jeden klient, ktorý začal navštevovať charitu. Muž v strednom veku, ktorý sa ocitol v Útulku v NMn/V. Charita mu začala pomáhať v nutných životných potrebách. Pán Ivan si hľadal prácu, ale keď sa mu podarilo zamestnať, dlho v nej nevydržal kvôli svojej závislosti na alkohole. A tak bol po čase znova bez práce i bez finančných prostriedkov a to ho znova privádzalo do charity pre potrebnú pomoc. Charita súhlasila s pomocou, iba za podmienok že sa rozhodne spolupracovať a pristúpi na liečbu. Ivan podanú ruku prijal. Už mesiac pred nástupom liečby začal abstinovať a pomáhať charite v tom čo bolo treba. Počas tohto obdobia bola možnosť rozprávať sa o mnohých veciach i Ivanovho života.

O jeho detstve ktoré nebolo ľahké, od svojich dvoch rokov vyrastal len s matkou, ktorá sa potom vydala a Ivana nechala vo výchove u svojej mamy. Stará mama ho viedla k viere Ivan prijal sviatosti, ukončil strednú školu s maturitou. Potom sa jeho život začal ocitať na šikmej ploche. Rád hrával na gitare v hudobnej kapele, kde bola vždy príležitosť na alkohol. Keď mal 24 rokov sa oženil, no manželstvo nevydržalo dlho. Počas manželstva mali jedno dieťa. Po dvoch rokoch sa však rozviedol, nedokázal sa vzdať svojej záľuby hrať v kapele čo ho privádzalo znova k alkoholu a neviazanému životu. Po rozvode žil nejakú dobu sám a keď mal 30 rokov oženil sa druhý krát. Z druhého manželstva má dve deti. Avšak ani toto manželstvo nevydržalo, po pár rokoch skončilo rozvodom. Závislosť na alkohole stále vzrastala a to Ivana sťahovalo stále hlbšie ku dnu. Až sa ocitol v Novom meste nad Váhom. kde ho životné okolnosti priviedli do charity.

Pracovníci charity sa pustili do vybavovania potrebných vecí, nakoľko bol úplne bez prostriedkov a potreboval do nástupu liečby mať ubytovanie, stravu a bolo treba vybaviť aj potrebné doklady. Prispelo aj mesto kde má p. Ivan trvalý pobyt a dostal jednorázovú finančnú pomoc na potrebné doklady a oblečenie. To bolo ale málo, bolo treba zaplatiť za ubytovanie, cestu do nemocnice a iné potrebné veci. Stravu mu poskytovala charita. Prihlásil sa sponzor, ktorý bol oboznámený s Ivanovou situáciou. Prispel určitou sumou peňazí, aby sa zabezpečilo všetko čo bude potrebné pre Ivanov „nový začiatok“. Pán Ivan si už počas liečby uvedomoval, že po prepustení bude musieť riešiť svoju situáciu, čo pre neho nebude ľahké a bude musieť zvádzať zápas. Preto po ukončení liečby prijal ponuku ísť do zariadenia „Dobrý pastier“, ktoré založil a vedie dp. Maslák. Tuto môže pracovať, bolo mu poskytnuté ubytovanie aj strava, čo je však pre neho najdôležitejšie môže sa zúčastňovať na sv. omši a pristupovať k sviatostiam, čo mu dáva silu aj naďalej abstinovať. Má dostatok času premýšľať o svojom živote.

Pán Ivan druhú šancu dostal, za čo je veľmi vďačný a charita sa teší že pomohla človeku prinavrátiť stratenú dôstojnosť.

Nie je možné pridávať komentáre.