Aktuality

Čo máme nové?

Zbierka potravín na školách v NMnV

pridal: admin | dátum: 11. júla 2015 | kategória: Farská charita NMvN

Dňa 11.júna 2015 sa v rámci cyklu zbierky potravín pre ľudí v núdzi na školách v Novom Meste nad Váhom sa uskutočnila akcia na Základnej škole Tematínska ul. v doobedňajších hodinách.

Akcia mala medzi žiakmi veľkú odozvu.
Bolo až dojemné, ako žiaci pochopili význam akcie a priniesli v rámci svojich možností potraviny. Jedna žiačka prispela aj šatstvom pre núdznych.

Počas akcie sa vyzbieralo 384 kusov potravín.

Veľká vďaka patrí pani riaditeľke PaedDr. Oľge Lobíkovej, ktorá celý zber perfektne zorganizovala.

Nie je možné pridávať komentáre.