Aktuality

Čo máme nové?

Deň Mesta

pridal: admin | dátum: 9. júna 2017 | kategória: Farská charita NMvN

Pri príležitosti osláv založenia Nového Mesta nad Váhom, dňa 9. júna 2017 mala možnosť naša Farská Charita oboznámiť so svojou činnosťou širokú verejnosť. Mesto nám poskytlo stánok , a takto sme mali vytvorený dostatočný priestor na propagáciu a aj prezentáciu našich výrobkov, ktoré sme ponúkali za dobrovoľný príspevok. Počas celého dňa sme mali možnosť komunikovať s ľuďmi rôzneho veku a sociálnych skupín. Informovali sme ich o našej doterajšej službe, a povzbudzovali sme ich ku spolupráci, dobrovoľníckej činnosti, alebo hmotnej pomoci, či pomoci pri informáciách o ľuďoch ktorí sa ocitli v núdzi. Ľuďom, ktorí by našu pomoc potrebovali sme mohli bližšie povedať o nás , orientovať ich na naše centrum pomoci človeku.

Nie je možné pridávať komentáre.