Aktuality

Čo máme nové?

Potravinová zbierka pre ľudí v núdzi

pridal: admin | dátum: 10. decembra 2017 | kategória: Farská charita NMvN

Urobme krajšie Vianoce iným – núdznejším od Teba!“

V tomto duchu sa niesla potravinová zbierka pre núdznych dňa 1. decembra 2017, ktorú organizovala Spojená škola sv. Jozefa v spolupráci s trnavskou arcidiecéznou charitou. Táto zbierka niesla svoj originálny názov „ Kristiánov dar“. Hlavným cieľom tohto podujatia bolo, aby sa žiaci zoznámili s posolstvom Kristiána, ktorého si Pán 2. decembra 2016 povolal do svojho kráľovstva. Cez rozhlasovú reláciu si priblížili hlavné udalosti Kristiánovho života, medzi ktoré nevyhnutie patrí aj jeho posledný zápas so zákernou chorobou. Jeho zápal pre veci Božie a ľudské napriek vážnym zdravotným ťažkostiam mocnel. Sám povzbudzoval mnohých ku konaniu dobra napísal: “ dnes je každá pomoc dobrá, aj keď sa na prvý pohľad nezdá. Neváhajte a pomáhajte spoločne. Má to všetko svoj význam“! Veríme, že Kristiánova misia pokračuje cez ochotné a otvorené srdcia žiakov a rodičov Spojenej školy sv. Jozefa.

Mgr. Eva Litváková, riaditeľky zo Spojenej školy sv. Jozefa