Aktuality

Čo máme nové?

Vyhodnotenie zbierky potravín

pridal: admin | dátum: 19. júna 2017 | kategória: Farská charita NMvN

Dňa 16.júna 2017 sa uskutočnila v Spojenej škole sv. Jozefa Klčové 87 v Novom Meste nad Váhom charitatívna zbierka potravín s cieľom zabezpečiť potraviny ľuďom , ktorí sa dostali do nepriaznivej životnej situácie. Zároveň so zbierkou prebehla aj propagácia charity medzi
žiakmi – rozdávaním ďakovných lístkov. Žiaci pozitívne reagovali na túto akciu a celkom doniesli 356 kusov potravín.

Veľké poďakovanie patrí pani riaditeľke Mgr. Eve Litvákovej, ktorá organizačne zabezpečila zbierku.

Dobrovoľníci FCH

Nie je možné pridávať komentáre.