Aktuality

Čo máme nové?

S ľuďmi bez domova začíname repasovať nábytok

pridal: Darina Kvetanová | dátum: 24. októbra 2022 | kategória: Nábytková banka

Klientov, ktorí žijú v neistých podmienkach, chce Trnavská arcidiecézna charita najnovšie začleňovať do spoločnosti vďaka projektu Nábytková banka. V stolárskej dielni budú opravovať nábytok, ktorý následne poslúži ďalším núdznym ľuďom.

Novou aktivitou nadväzuje charita na sociálne služby, ktorými už pomáha ľuďom bez domova. Po kontakte priamo v teréne, poskytnutí základných potrieb a sprevádzaní v poradenstve, je pracovná terapia ďalším dôležitým krokom, ktorý im pomôže pri návrate z ulice.

Ľudí nájdu priamo v uliciach
Repasovať nábytok budú klienti pod dohľadom inštruktorky sociálnej rehabilitácie. Samotnej práci budú predchádzať rozhovory so sociálnymi pracovníkmi a psychologičkou. Ľudia, ktorí sú dlhodobo bez práce, totiž stratili pracovné návyky aj sebadisciplínu. „Dali sme si za cieľ, že oslovíme sto ľudí, ktorí žijú na ulici. Mladých a ľudí v strednom veku, ktorí majú potenciál posunúť sa ďalej,“ vysvetľuje sociálna pracovníčka Soňa Pobiecka. Podľa nej by najväčšou motiváciou pre klientov mohla byť túžba patriť do komunity, kde vypočujú ich problémy a zároveň vytvárať hodnoty. „Veríme, že účasť na takejto aktivite ich bude napĺňať po ľudskej aj psychickej stránke, aby mohli napredovať a v budúcnosti sa zamestnať.“

Práca spája
Projekty, ktoré spájajú prácu s ľuďmi v núdzi a zároveň ekologicky zhodnocujú staré veci, fungujú úspešne aj v zahraničí. Charita sa rozhodla ísť cestou repasovania nábytku, pretože ním už takmer desať rokov pomáha mamám samoživiteľkám, seniorom, či rodinám, ktoré žijú v neistých podmienkach. Podľa Patrika Bellaya, sociálneho pracovníka projektu Nábytková banka, sa pri práci s klientmi lepšie nadväzujú vzťahy. „Práca je skvelá cesta, ako si získať dôveru. Človek sa pri nej otvorí viac, ako pri rozhovore v kancelárii,“ vysvetľuje Bellay. Trnavská arcidiecézna charita plánuje do projektu zapojiť v úvodnej fáze osem ľudí. „Za repasovanie nábytku by sme im veľmi radi poskytli aspoň stravné lístky a v budúcnosti aj symbolickú plácu. Aj preto hľadáme lokálne firmy, podnikateľov, ktorí by chceli projekt Nábytkovej banky podporiť,“ dodáva Patrik Bellay.

 

Aktivizácia a pracovné začlenenie ľudí bez domova prostredníctvom pracovnej terapie a príprava konceptu nábytkovej banky v Trnave

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Viac informácií nájdete na: www.esf.gov.skwww.employment.gov.sk