Aktuality

Čo máme nové?

Predstavili sme Trnavu, partnerské mesto projektu

pridal: admin | dátum: 15. mája 2018 | kategória: Projekt cezhraničnej spolupráce

V piatok, 11.5.2018 sme v Trnave privítali našich priateľov z Moravy, s ktorými nás spája aj projekt „Vzájomnou spoluprácou k skvalitňovaní služieb“.

Naši a moravskí pracovníci, dobrovoľníci a klienti charít trávili spoločne príjemný deň. Podujatie sprevádzala moderátorka, sv. omšu v Kostole sv. Heleny odslúžil duchovný správca Trnavskej arcidiecéznej charity dp. Bučík. Pochválili sme sa Dielňou sv. Heleny a výrobkami našich dobrovoľníkov, ktoré sme prezentovali aj v stánku pri príležitosti Dňa kvetov. Súčasťou programu bola aj komentovaná prehliadka mestom Trnava a potešil nás koncert gitaristov v koncertnej sále Arcibiskupského úradu. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné akcie a podujatia, ktoré nás čakajú vďaka programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SR – ČR.