Kategória

Projekt cezhraničnej spolupráce

Realizácia projektu č. NFP304031D115 s názvom: „Vzájomnou spoluprácou ku skvalitňovaniu služieb“ v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 - 2020.

Cieľom projektu je zvýšiť kvalitatívnu úroveň spolupráce medzi regionálnymi aktérmi v sociálnej oblasti v cezhraničnej oblasti, ktorými sú Oblastní charita Uherský Brod (vedúci partner) a Trnavská arcidiecézna charita (hlavný cezhraničný partner) prostredníctvom výmeny skúseností a vzdelávaním.

Základnými otázkami je pre oboch partnerov je ďalšia profesionalizácia činností v sociálnych službách, systém získavania finančných prostriedkov, zabezpečenie finančnej a odbornej stability a kvality služieb, rozvoj riadiacich a odborných kompetencií stredného a riadiaceho manažmentu, budovanie organizačnej štruktúry. Obidve organizácie riešia otázky získavania informácií, odborných kompetencií pracovníkov, organizačnej štruktúry a rozvoja zamestnancov. V rámci projektu sú realizované vzdelávacie podujatia v oblasti zvyšovania odborných kompetencií pracovníkov a vzájomnej výmeny skúseností (celkovo 14 vzdelávaní, 10 na slovenskej a 4 na českej strane). Súčasťou aktivít projektu je realizácia 12 podujatí (6 na slovenskej a 6 na českej strane) za účasti oboch partnerov s odborným a spoločenským programom pre zamestnancov, klientov, sponzorov, spolupracujúce inštitúcie a dobrovoľníkov oboch charít.

Projekt je realizovaný v období od 1.2.2018 do 31.12.2019, t. j. 23 mesiacov.

Rozpočet projektu:

Projekt je realizovaný v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.

Celkové výdavky projektu za oboch partnerov spolu : 54 950,40 EUR.

Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku za oboch partnerov spolu: 49 455,36 EUR.

Výdavky Trnavskej arcidiecéznej charity: 27 656,40 EUR

Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku Trnavskej arcidiecéznej charity: 26 273,58 EUR.

Linky:

Link vedúceho partnera projektu Oblastní charita Uherský Brod: www.uhbrod.charita.cz/projeky-eu/vzajemnou-spolupraci-ke-zkvalitnovani-sluzeb/

Link na stránku programu Interreg V-A SK-CZ: www.sk-cz.eu

30. apr 2019

Novinky

Benefičná degustácia vín 2019

V Piatok, 26.04.2019, sme mali možnosť zúčastniť sa podujatia „Benefiční degustace vín 2019“. […]

Ďalšie podnetné stretnutie s našimi partnermi z Charity Uherský Brod

Dňa 12. marca 2019 sme sa opäť stretli na vzdelávacom dni s našimi […]

Charitný ples

V piatok, 15.02.2019, sme sa perfektne zabavili s našimi priateľmi z Charity Uherský Brod. Stretli […]

Systém cezhraničného krízového manažmentu

V utorok, 22. janára 2019 sme privítali našich partnerov v Trnave na ďalšom, v poradí […]

Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú.

MATÚŠ 25, 40

Stretnutie projektového tímu

Včera, 22.1.2019, sme sa stretli s našimi priateľmi a partnermi z Charity Uherský Brod. […]

Trojkráľový koncert v Strání

V nedeľu, 6. januára 2019, sme sa na pozvanie Charity Uherský Brod zúčastnili […]

Posledné stretnutie v tomto roku s našimi moravskými priateľmi

V utorok, 11. decembra 2018, sme sa stretli s našimi partnermi z OCHUB už na […]

Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd, personálna a prevádzková oblasť kvality

V utorok, 16.10.2018, sa opäť naši pracovníci a dobrovoľníci stretli s partnermi […]

  • 1
  • 2