Aktuality

Čo máme nové?

Týždeň charít 2019 v Trnave

pridal: admin | dátum: 19. júna 2019 | kategória: Novinky

V piatok, 14.06.2019, bolo na pešej zóne na Hlavnej ulici, pred Trnavskou arcidiecéznou charitou rušno. Stretli sa tu Trnavská arcidiecézna charita, Charita Uherský Brod a ďalšie pomáhajúce organizácie, aby spoločne rozprávali o tom, ako vedia pomáhať ľuďom samostatne, aj ako vedia spolupracovať. Tento ročník Týždňa charít sa niesol v duchu hesla „Sila Charity je v regiónoch“.

Podujatie zahájil trnavský arcibiskup, Mons. Ján Orosch, sv. omšou na námestí, za priaznivého počasia. Počas celého dňa mali možnosť účastníci prezentovať svoju činnosť v stánkoch, ako aj rozhovormi na pódiu s moderátorkou. Vystúpenia zástupcov organizácií: Trnavská arcidiecézna charita, Charita Uherský Brod, KC Koburgovo, Centrum pomoci pre rodinu, Špeciálna ZŠ Prednádražie a Samaria, boli popretkávané vystúpeniami klientov, hudobnými a tanečnými vystúpeniami. Svoju šikovnosť ukázali deti z KC Koburgovo, Detský folklórny súbor Trnavček, Detský folklórny súbor Drienka, Štúdio tanca a pohybu Alegria, Amen Savore Trnava a ľudový harmonikár. Ľudia prechádzajúci pešou zónou mali možnosť získať informácie o činnosti oboch charít a ďalších partnerských organizácií. Mohli sa dozvedieť o zdravej výžive, dať si odmerať krvný tlak, či cukor v krvi.
V popoludňajších hodinách podujatie navštívil šprintér, slovenský rekordér a podporovateľ Charity, Ján Volko. V novootvorenej komunitnej kaviarni Špitálik rozdával autogramy a fanúšikovia sa s ním mohli odfotografovať. Podporu Charite prišli vyjadriť i zástupcovia trnavského klubu Spartak Trnava, ktorí v sebe našli odvahu zasúťažiť si s pracovníkmi Charity.

Vyvrcholením programu bolo vyhodnotenie fotografickej súťaže: „Odfoť dobro“, ktorá bola vyhlásená dva týždne pred začiatkom podujatia. Ľudia zo širokej verejnosti mohli posielať fotografie na konkrétnu mailovú adresu a následne mali možnosť okoloidúci v Trnave vyjadriť svoje sympatie fotografiám, ktoré ich na danú tému najviac oslovili pomocou troch nálepiek – troch hlasov. Súťaž sa stretla s úspechom a veríme, že sa stane tradíciou Týždňa charít.
Celé podujatie sa stretlo s pozitívnymi ohlasmi, ktoré prehĺbili spoluprácu partnerských organizácií, profesionálny, ale aj priateľský vzťah jednotlivých účastníkov podujatia.

Podujatie bolo realizované v rámci cezhraničného projektu: „Vzájomnou spoluprácou k skvalitňovaniu služieb“, č. projektu: NFP304031D115, operačného programu: INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 -2020.