Aktuality

Čo máme nové?

Opatrovateľská služba vo svetle zákona o sociálnych službách

pridal: admin | dátum: 17. júna 2021 | kategória: Společně bez hranic

V pondelok, 14. júna 2021, sme sa konečne po dlhej dobe vybrali na návštevu k našim partnerom a priateľom z Charity Uherský Brod.

Cieľom stretnutia bolo vzdelávanie na tému „Opatrovateľská služba vo svetle zákona o sociálnych službách“ s lektorkou vzdelávania Mgr. Vladimírou Suchánkovou. Opatrovateľky z terénnej opatrovateľskej služby a zo zariadenia pre seniorov Trnavskej arcidiecéznej charity mali možnosť bližšie sa zoznámiť s nastavenými pravidlami a detailnejšie sa oboznámiť tiež s pripravovanou Metodikou opatrovateľskej služby u našich partnerov. V týchto dňoch vrcholí spracovanie spoločnej „Metodiky opatrovateľskej služby“, ktorá podporí partnerstvo oboch charít. Účastníci vzdelávania tak mali možnosť pozrieť sa, ako jej implementácia prebieha v praxi u našich partnerov a podávať návrhy na jej posledné úpravy.

Stretnutie sa nieslo v priateľskom duchu, účastníci živo diskutovali o spoločných témach a situáciách s ktorými sa denne stretávajú pri výkone opatrovateľskej činnosti.

Vzdelávanie prebehlo v rámci projektu „Společně bez hranic“, kód projektu: CZ/FMP/11b/05/63, programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SR-ČR.