Aktuality

Čo máme nové?

Starostlivosť o klienta v domácom prostredí z pohľadu sociálnej práce

pridal: admin | dátum: 16. augusta 2021 | kategória: Společně bez hranic

V stredu, 11. augusta 2021, sme absolvovali príjemné a užitočné vzdelávanie na tému starostlivosti o klientov v domácom prostredí z pohľadu sociálnej práce. Školením nás sprevádzala lektorka, Mgr. Vladimíra Suchánková a jej kolegyňa Olga Slabiňáková.

Stretnutie sa konalo u nášho vedúceho partnera v priestoroch opatrovateľskej služby v Dolní Nemčí. Účastníci si oprášili vedomosti o sociálnej práci, rozprávali o rolách opatrovateliek pri poskytovaní sociálnych služieb, o predpokladoch, ktoré predurčujú opatrovateľky vykonávať túto ťažkú prácu profesionálne, aj o zákonných povinnostiach.

Obe strany zhodnotili, že výmena cenných skúseností prináša nové pohľady na novú prácu a zvyšuje kvalitu sociálnych služieb poskytovaných v partnerských organizáciách.

Vzdelávanie prebehlo v rámci projektu „Společně bez hranic“, kód projektu: CZ/FMP/11b/05/63, programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SR-ČR.