Dobrovoľnícke centrum

Adresa

Dobrovoľnícke centrum
Hlavná 43
917 01 Trnava

Juraj Juríček
koordinátor dobrovoľníckeho programu
+421 948 887 486
dobrovolnictvo@charitatt.sk