Dobrovoľnícke centrum

Dobrovoľníctvo je činnosť, ktorú vykonávaš vo svojom voľnom čase bez nároku na honorár v prospech niekoho mimo členov tvojej rodiny alebo domácnosti.

Existujú rôzne činnosti, ktorým sa môžeš venovať.

  1. Dobrá duša – darujme svoj čas, empatiu, pozornosť starším či zdravotne odkázaných, navštívme ich v domove seniorov, urobme im nákup, doprevádzajme ich k lekárovi.
  2. Sieť pomoci človeku v núdzi – pridajte sa do najväčšej siete pomoci v Trnavskom kraji. Poďte s nami získavať potrebnú potravinovú či materiálnu pomoc a zmysluplne ju distribuovať. Už teraz sa o nás dočítate na 50 nástenkách a zapájate sa do prvopiatkových zbierok v cca 20 farnostiach. Prídeme aj k vám ak chcete.
  3. Dielnička Sv. Heleny – otvárajme dvere našej kreativite a dajme starým veciam nový zmysel. Prezentujme charitu na verejnom priestore v charitnom stánku / Novéna, Festival Lumen, Trnavský jarmok, Vianočné trhy a iné/
  4. Skrášľujme záhradku v srdci mesta – venujme sa starostlivosti o záhradku okolo kostola Sv. Heleny. Tvorme v srdci mesta útulné miestečko na potešenie očí i duše.
  5. Streetwork – poďme k ľuďom bez strechy nad hlavou do ich ležovísk a zmapujme ich momentálnu zdravotnú i sociálnu situáciu.
  6. Vstúp do sveta ľudí bez domova – ponorte sa s našimi kolegami do „sveta nízkoprahu“. Podajme im pomocnú ruku pri ich práci v našich Centrách pomoci človeku.
  7. Rozmnož svoje talenty – každý z nás dostal od Boha do daru rôzne talenty a schopnosti. Vieš spievať tak spievaj, vieš tancovať tak tancuj, vieš prednášať tak uč, si rýchly tak bež. Máme bohaté skúsenosti s praktickým využívaním našich darom, nechajte nás znásobiť ten váš.

Kontakt

Juraj juríček Koordinátor dobrovoľníckeho programu
Juraj Juríček
Hlavná 43
917 01 Trnava
+421 948 887 486
dobrovolnictvo@charitatt.sk