Kategória

Naše služby

Novinky z Centra pomoci človeku v Piešťanoch

V Piešťanskom Centre pomoci človeku sa každý štvrtok stretávajú ženy s neľahkým […]

Pripravujeme projekt streetwork v Piešťanoch

V našom Centre pomoci človeku v Piešťanoch sa uskutočnilo prvé stretnutie dobrovoľníkov, ktorí majú […]

25. mar 2015

Ja a charita

Marián

O pravde, ktorú nikto nenašiel a každý ju hľadá, pravda si však […]

25. mar 2015

Novinky

Ďakujeme za chlieb

Denné centrum Trnavskej arcidiecéznej charity v Trnave zabezpečuje základné životné potreby ľuďom, […]

Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú.

MATÚŠ 25, 40

30. jan 2015

Charita ďakuje

Poďakovanie darcom

V Centre pomoci človeku v Trnave sme od začiatku roku 2015 do […]

23. jan 2015

Charita ďakuje

Poďakovanie pravidelnému darcovi

S pomocou odštepného závodu Pečivární Sereď sa nám darí napĺňať plány a […]

24. nov 2014

Novinky

Ďakujeme všetkým darcom potravín

Trnavská arcidiecézna charita sa od 10. do 15. novembra 2014 zapojila do […]

11. nov 2014

Novinky

Potravinová zbierka

Aj tento rok pozývame všetkých, ktorí by chceli podporiť ľudí v núdzi […]