Kategória

Naše služby

20. júl 2017

Dom pokojnej staroby

Pekný deň v Domove

Seniori v Domove pokojnej staroby radi trávia čas v spoločenskej miestnosti napr. […]

12. jún 2017

Novinky

Zbierka školských pomôcok

Trnavská arcidiecézna charita v rámci celoslovenskej zbierky aj tento rok organizuje v […]

7. jún 2017

NDC Trnava

Výlet do Smoleníc

S klientami nízkoprahového Centra pomoci človeku v Trnave sme uskutočnili výlet do […]

2. máj 2017

Dom pokojnej staroby

Náš spoločný 1. máj

V rámci osláv 1. mája sme ani v našom zariadení, Dome pokojnej […]

Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú.

MATÚŠ 25, 40

27. apr 2017

Dom pokojnej staroby

Záložky do knihy

V DPS Cífer – Dome pokojnej staroby, sa naši seniori, v rámci […]

16. dec 2016

Dom pokojnej staroby

Aj u nás sa už pečie

Klienti Domu pokojnej staroby v Cíferi sa tešia tak ako my všetci […]

29. nov 2016

Charita ďakuje

Obrovské ĎAKUJEME!!!

Často vnímame z médií, sociálnych sietí, rozhovorov v kaviarňach, obchodoch, reštauráciách, školách, ale i […]

Darí sa nám rozširovať naše služby

V Centre pomoci človeku Piešťany sme tento rok počas jarných mesiacov pomaly, […]