Kategória

Farská charita NMvN

11. júl 2015

Farská charita NMvN

Zbierka potravín na školách v NMnV

Dňa 11.júna 2015 sa v rámci cyklu zbierky potravín pre ľudí v […]