Aktuality

Čo máme nové?

Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd, personálna a prevádzková oblasť kvality

pridal: admin | dátum: 23. októbra 2018 | kategória: Projekt cezhraničnej spolupráce

V utorok, 16.10.2018, sa opäť naši pracovníci a dobrovoľníci stretli s partnermi z Oblastní charitou Uherský Brod. Tento krát Uhorskom Brode. Témou dňa bolo Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd, personálna a prevádzková oblasť kvality. Táto téma sa zdá nevyčerpateľná v oblasti implementácie štandardov kvality. Živo sme diskutovali o tejto oblasti a situáciách, ktoré v týchto súvislostiach každodenne riešime.

Stretnutie prebiehalo v priestoroch Dobrovoľníckeho centra Stopa a tak sme mali možnosť nahliadnuť aj do oblasti dobrovoľníctva u našich partnerov, ktorí sú pre nás veľkou inšpiráciou.

Projekt je realizovaný v rámci cezhraničného projektu: „Vzájomnou spoluprácou k skvalitňovaniu služieb“, č. projektu: NFP304031D115, operačného programu: INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 -2020.