Aktuality

Čo máme nové?

Podujatie Trnavskej arcidiecéznej charity: „Novodobá Trnava“

pridal: admin | dátum: 20. októbra 2018 | kategória: Projekt cezhraničnej spolupráce

V sobotu, 20. októbra 2018, sme sa opäť stretli s našimi partnermi z Oblastní charity Uherský Brod. Po úvodnom slove riaditeľa Miroslava Dzurecha sme sa pochválili našimi novými novo zrekonštruovanými priestormi, ktoré plánujeme využívať pre poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva, ale aj pre realizáciu nášho vzdelávania, supervízie, pravidelných porád a teambuildingov. Po obede a občerstvení sme si oddýchli pri počúvaní hudobného programu žiakov ZUŠ a ich učiteľa. Účastníci podujatia mali možnosť výberu medzi návštevou Západoslovenského múzea alebo sa zúčastniť Dňa vínnych pivníc v Trnave. Väčšej účasti sa tešili, inak neprístupné, pivnice Trnavy a účastníci degustovali, rozprávali sa a obdivovali krásu mesta Trnava. Tešíme sa, že naše vzťahy sa nám darí posilňovať a máme možnosť lepšie spoznávať naše podobné kultúry a tradície.

Projekt je realizovaný v rámci cezhraničného projektu: „Vzájomnou spoluprácou k skvalitňovaniu služieb“, č. projektu: NFP304031D115, operačného programu: INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 -2020.