Aktuality

Čo máme nové?

Posledné stretnutie v tomto roku s našimi moravskými priateľmi

pridal: admin | dátum: 13. decembra 2018 | kategória: Projekt cezhraničnej spolupráce

V utorok, 11. decembra 2018, sme sa stretli s našimi partnermi z OCHUB už na šiestom vzdelávacom dni na pôjde Trnavskej arcidiecéznej charity. Témou dňa bol systém sociálneho poradenstva pre klientov a metódy sociálnej práce. Rozprávali sme o sociálnych službách krízovej intervencie, nízkoprahového denného centra, nocľahárne, azylových domoch a terapeutických dielňach. Sociálne poradenstvo patrí k základom našej práce vo všetkých oblastiach činnosti oboch organizácií. V bohatej diskusii si účastníci vzdelávania pod vedením lektorky, Mgr. Zuzany Zaťkovej, tak odovzdávali aj vlastné skúsenosti pri každodennej práci s klientmi. Rozlúčili sme sa so želaním krásnych vianočných sviatkov a už teraz sa tešíme na spoluprácu v budúcom roku, ktorá bude aj vďaka projektu pokračovať.

Projekt je realizovaný v rámci cezhraničného projektu: „Vzájomnou spoluprácou k skvalitňovaniu služieb“, č. projektu: NFP304031D115, operačného programu: INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 -2020.