Aktuality

Čo máme nové?

Spoločný teambuilding partnerov cezhraničnej spolupráce

pridal: admin | dátum: 7. augusta 2018 | kategória: Projekt cezhraničnej spolupráce

V stredu, 1 . augusta 2018 sme vyrazili na Beckov, aby sme sa stretli s našimi priateľmi z Oblastní charity Uhrerský Brod.

Mesto Beckov je súčasťou Trnavskej arcidiecéznej charity, územia oprávneného a vhodného pre aktivity realizované v rámci programu cezhraničnej spolupráce, blízko spoločných hraníc, na „polceste“ medzi sídlami zapojených subjektov. Podujatie prebehlo podľa predbežného programu. Úvodom privítal účastníkov konania riaditeľ TTADCH, oboznámil účastníkov konania s plánovaným programom a časovým harmonogramom. Po krátkom občerstvení účastníkov nasledovala svätá omša za charitné dielo, ktorú odslúžil duchovný správca Centra novej evanjelizácie a rektor Kostola sv. Jozefa. Po sv. omši sa účastníci podujatia presunuli na Hrad Beckov, kde bola zabezpečená odborná prehliadka Hradu a krátky kultúrny program – vystúpenie sokoliarov. Po obede mali účastníci možnosť prezrieť si výstavu fotografií, ktorá práve prebiehala v Centre novej evanjelizácie, ako aj vnútorné a vonkajšie priestory Centra novej evanjelizácie a Kostola sv. Jozefa. Odborný výklad zabezpečoval duchovný správca br. Félix Mária Zdenko Žiška, ktorý účastníkov oboznámil s históriou Františkánskeho kláštora od založenia až po súčasnosť. V popoludňajších hodinách sa účastníci mali možnosť lepšie spoznať pri spoločnej opekačke a grilovačke. Celé podujatie sprevádzalo horúce počasie, v popoludňajších hodinách charitných pracovníkov, klientov a dobrovoľníkov osviežila búrka. Podujatím sa podarilo lepšie spoznať kultúru a tradície slovenských a moravských národov a prehĺbiť vznikajúcu spoluprácu oboch charít.

Projekt je realizovaný v rámci cezhraničného projektu: „Vzájomnou spoluprácou k skvalitňovaniu služieb“, č. projektu: NFP304031D115, operačného programu: INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 -2020.