Aktuality

Čo máme nové?

Vo vzdelávaní pokračujeme aj v lete

pridal: admin | dátum: 17. júla 2018 | kategória: Projekt cezhraničnej spolupráce

Projekt „Vzájomnou spoluprácou ku skvaliltňovaniu služieb“ nás s našimi priateľmi z Oblastní charity Uherský Brod spája aj počas prázdninových dní. Vo štvrtok 12.7.2018 sme sa stretli a v rámci vzdelávania sme diskutovali o témach súvisiacich so Štandardmi kvality v sociálnych službách. Spolu s lektorkou Mgr. Katarínou Pažítkovou sme si oprášili oblasť Dodržiavania základných ľudských práv a slobôd a procedurálnu oblasť štandardov kvality sociálnych služieb. Zhodli sme na tom, že systémy v Českej republike a v Slovenskej republike v oblasti ľudských práv sú si viac ako veľmi blízke.

Počas letných prázdnin nás čakajú ešte ďalšie stretnutia, na ktoré sa už v týchto dňoch pripravujeme.

Projekt je realizovaný v rámci cezhraničného projektu: „Vzájomnou spoluprácou k skvalitňovaniu služieb“, č. projektu: NFP304031D115, operačného programu: INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 -2020.