Aktuality

Čo máme nové?

Ďalšie podnetné stretnutie s našimi partnermi z Charity Uherský Brod

pridal: admin | dátum: 18. marca 2019 | kategória: Projekt cezhraničnej spolupráce

Dňa 12. marca 2019 sme sa opäť stretli na vzdelávacom dni s našimi partnermi, priateľmi z Charity Uherský Brod. Tento krát boli témami dňa: Riadenie rizík. Identifikovanie rizík a krízových situácií v sociálnych službách. Vzdelávania sa ujala odborná pracovníčka Trnavskej arcidiecéznej charity, Daniela Patková. Diskutovali sme o podobnosti a rozdielnosti zákonov v našich krajinách a o práci s našimi klientmi, najmä seniormi. Súčasťou školenia boli aj praktické príklady možných krízových situácií. Každodenná práca s klientmi zo sebou prináša rôzne riziká a účastníci vzdelávania sa zhodli v tom, že je dobré mať podchytené a spracované možné rizikové a krízové situácie, ktoré môžu v zariadeniach nastať. Tieto naše spoločné stretnutia prispievajú k profesionalizácii nášho výkonu a sme presvedčení o tom, že zvyšujú kvalitu poskytovania sociálnych služieb pre našich klientov.

Podujatie bolo realizované v  rámci projektu „Vzájomnou spoluprácou ku skvalitňovaniu služieb“, Operačného programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020, č. projektu: NFP304031D115.