Aktuality

Čo máme nové?

Posledné vzdelávanie v rámci projektu je za nami

pridal: admin | dátum: 18. novembra 2019 | kategória: Projekt cezhraničnej spolupráce

V piatok, 15. novembra 2019, sme sa posledný krát oficiálne stretli s našimi partnermi z Charity Uherský Brod na spoločnom školení. Venovali sme sa témam našich predchádzajúcich vzdelávaní a účastníkom sme predstavili Spoločnú štúdiu rozvojovej spolupráce v oblasti sociálnych služieb Charity Uherský Brod a Trnavskej arcidiecéznej charity. Celé stretnutie sa nieslo v priateľskej atmosfére a tak trochu i nostalgie, že naše vzájomné vymieňanie skúseností je na konci. Dni, ktoré sme vďaka projektu strávili školeniami boli pre obe zúčastnené strany prínosné a obohacujúce. Zamestnanci, ktorí mali možnosť zúčastniť sa tejto aktivity ocenili najmä čas, ktorý sme venovali zdieľaniu praktických skúseností a spoznávaniu systémov druhej strany. Veríme, že hoci sme ukončili oficiálne vzdelávania projektu, určite nájdeme spôsoby ako sa naďalej stretávať s našimi priateľmi, kolegami, chariťákmi z moravskej strany.

Projekt je realizovaný v rámci cezhraničného projektu: „Vzájomnou spoluprácou k skvalitňovaniu služieb“, č. projektu: NFP304031D115, operačného programu: INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 -2020.