Aktuality

Čo máme nové?

Púť charít 2019

pridal: admin | dátum: 7. októbra 2019 | kategória: Projekt cezhraničnej spolupráce

Máme za sebou posledné podujatie v rámci projektu cezhraničnej spolupráce s našimi priateľmi z Charity Uherský Brod.

V piatok, 4. októbra 2019, sme sa stretli v Trnave a spoločne sme sa zúčastnili sv. omše v Katedrále sv. Jána Krstiteľa. Po sv. omši sme si užili krátky kultúrny a spoločenský program. Počasie nám prialo a výstup na mestskú vežu nám ponúkol krásne pohľady na celú Trnavu a blízke okolie. Popoludní sme sa v Bazilike sv. Mikuláša dozvedeli historické fakty a organista Stanislav Šurín nám pripravil nádherný orgánový koncert.

Veríme, že napriek tomu, že toto bolo posledné podujatie projektu naše stretávania s kolegami z Charity Uherský Bord nekončia a my sa čoskoro stretneme na ďalšej príjemnej akcii.

Projekt je realizovaný v rámci cezhraničného projektu: „Vzájomnou spoluprácou k skvalitňovaniu služieb“, č. projektu: NFP304031D115, operačného programu: INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 -2020.