Aktuality

Čo máme nové?

Stretnutie projektového tímu

pridal: admin | dátum: 20. augusta 2019 | kategória: Projekt cezhraničnej spolupráce

Vo štvrtok, 15. augusta 2019, sme sa v rámci projektu „Vzájomnou spoluprácou ku skvalitňovaniu služieb“ stretli s našim vedúcim partnerom: Charitou Uherský Brod. Stretnutie sa uskutočnilo v sídle Charity Uherský Brod. Zástupcovia charít a projektoví manažéri sa venovali vyhodnoteniu aktivít za obdobie od januára 2019, spoločnej štúdii, a tiež harmongramu a programovej náplni aktivít, ktoré v rámci projektu ešte plánujeme do konca roka 2019 realizovať. Najbližšie stretnutie je naplánované na 4. októbra 2019, pri príležitosti Púti charít 2019. Príprava podujatia je už v plnom prúde a už teraz sa tešíme na spoločné stretnutie.

Projekt je realizovaný v rámci cezhraničného projektu: „Vzájomnou spoluprácou k skvalitňovaniu služieb“, č. projektu: NFP304031D115, operačného programu: INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 -2020.