Aktuality

Čo máme nové?

Stretnutie projektového tímu

pridal: admin | dátum: 23. januára 2019 | kategória: Projekt cezhraničnej spolupráce

Včera, 22.januára 2019, sme sa stretli s našimi priateľmi a partnermi z Charity Uherský Brod.

Cieľom nášho stretnutia bolo zhodnotenie doterajších aktivít a naplánovanie aktivít na ďalšie obdobie. Zhodli sme, že projektové školenia vzájomne obohacujú naše profesionálne skúsenosti a zručnosti a podujatia, okrem možností hlbšie spoznávať naše kultúry, prehlbujú naše vzájomné vzťahy. Stretnutie sa nieslo v priateľskom duchu. Témami rozhovorov, okrem oficiálnych tém, boli i spomienky na veselé príhody, ktoré zažili účastníci podujatí na našich spoločných akciách.

Riaditeľ Charity Uherský Brod a jeho milé kolegynky nás informovali o plánovanom programe, ktorý nás čaká na našom najbližšom spoločnom podujatí – Plese charít. Už teraz sa tešíme na februárový večer, kedy sa stretneme pri dobrej hudbe, jedle a v príjemnej spoločnosti priateľov pri ďalšej príležitosti spoznávať tradície našich partnerov.

Podujatie bolo realizované v  rámci projektu „Vzájomnou spoluprácou ku skvalitňovaniu služieb“, Operačného programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020, č. projektu: NFP304031D115.