Aktuality

Čo máme nové?

Systém cezhraničného krízového manažmentu

pridal: admin | dátum: 26. januára 2019 | kategória: Projekt cezhraničnej spolupráce

V utorok, 22. janára 2019 sme privítali našich partnerov v Trnave na ďalšom, v poradí už 7. vzdelávaní, Trnavskej arcidiecéznej charity.

Témou školenia bol Systém cezhraničného krízového manažmentu – možnosti spoločného postupu, komplexná pomoc: Centrum potravinovej a materiálnej pomoci, Sieť pomoci, Farské charity – výmena skúseností.

Dopoludňajší blok tém zameraný na možnosti spoločného postupu cezhraničnej spolupráce a taktiež na OP FEAD – štátna potravinová pomoc. Diskusia na dané témy prebiehala počas prednášky. Účastníci z českej strany prinášali svoje postrehy a návrhy na spoluprácu. V záverečnej diskusii dopoludňajšieho bloku bola venovaná pozornosť OP FEAD, ktorý majú v Českej republike postavený na inom systéme. Česká strana nám poskytla informácie ako projekt funguje a porovnávali sme ho s tým, ktorý je aplikovaný na Slovensku.

V popoludňajšom bloku vzdelávania sme sa venovali priblíženiu projektu Trnavskej arcidiecéznej charity – Sieť pomoci českým účastníkom. Boli oboznámení o prijímateľoch materiálnej a potravinovej pomoci, o celkovom fungovaní projektu a význame pre Trnavskú arcidiecéznu charitu. Prebehla veľmi živá diskusia na danú tému, v ktorej sa vymieňali nadobudnuté skúsenosti počas praxe či už z českej alebo slovenskej strany. Poslednou témou boli farské charity, ktoré obe strany vnímajú ako kľúčové v budovaní celej charity.

Účastníci oboch strán priniesli mnoho postrehov a prípadov z praxe, ktoré boli opäť veľmi obohacujúce.

Podujatie bolo realizované v  rámci projektu „Vzájomnou spoluprácou ku skvalitňovaniu služieb“, Operačného programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020, č. projektu: NFP304031D115.