Aktuality

Čo máme nové?

Trojkráľový koncert v Strání

pridal: admin | dátum: 9. januára 2019 | kategória: Projekt cezhraničnej spolupráce

V nedeľu, 6. januára 2019, sme sa na pozvanie Charity Uherský Brod zúčastnili Trojkráľového koncertu v obci Strání.
Pred plným hľadiskom v kostole vo Strání sme si vypočuli vianočný program v podaní dychovej hudby Straňanka, ženského a mužského speváckeho zboru zo Stráni a ďalších hudobných hostí.

Koncert splnil svoje benefičné poslanie pretože výťažok putuje na podporu služieb Charity Uherský Brod.
Zároveň sme upevnili partnerstvo medzi Trnavskou arcidiecéznou charitou a Charitou Uherský Brod.

Ďakujeme organizátorom za peknú akciu.

Podujatie bolo realizované v  rámci projektu „Vzájomnou spoluprácou ku skvalitňovaniu služieb“, Operačného programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020, č. projektu: NFP304031D115.