Aktuality

Čo máme nové?

Výmena skúseností a práce pri riadení rizikových situácií a telesných obmedzeniach v zariadení sociálnych služieb

pridal: admin | dátum: 28. mája 2019 | kategória: Projekt cezhraničnej spolupráce

Takto znela téma predposledného vzdelávacieho dňa realizovaného v rámci projektu s našimi cezhraničnými partnermi. Vzdelávanie prebehlo na pôde Trnavskej arcidiecéznej charity, dňa 16.05.2019.

Oprášili sme teoretické vedomosti, porovnali legislatívu v našich krajinách a diskutovali sme na témy súvisiace s telesnými a netelesnými obmedzeniam. V našich zariadeniach pracujeme s podobnými skupinami klientov a naši pracovníci riešia podobné problémy.  Práca s ľuďmi prináša pestré situácie a často si vyžaduje rýchle reakcie. Aj preto je dôležité mať spracované postupy a pravidlá riešenia krízových situácií a systém preventívnych opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií.  Počas diskusií v rámci vzdelávania sa pracovníci oboch charít zhodli: môžete v zariadení pracovať dlhé roky, vždy príde klient, ktorý vie prekvapiť, ale na základe teórie a skúseností sme presvedčení, že budeme vedieť vhodne reagovať. Napriek všetkým úskaliam pri práci s klientmi si uvedomujeme, naša práca je obohacujúca, určite i preto, že ju robíme najmä srdcom.

Projekt je realizovaný v rámci cezhraničného projektu: „Vzájomnou spoluprácou k skvalitňovaniu služieb“, č. projektu: NFP304031D115, operačného programu: INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 -2020.