Aktuality

Čo máme nové?

Deň charít – Prvé spoločné spoločenské podujatie projektu

pridal: admin | dátum: 9. júna 2021 | kategória: Společně bez hranic

Prvé spoločné spoločenské podujatie projektu Spoločne bez hraníc, Deň charít, sa podarilo zrealizovať a prebehlo v pôvodnom termíne, podľa plánovaného časového harmonogramu. Úvodom privítal účastníkov podujatia riaditeľ TADCH, Miroslav Dzurech, na pôde TADCH, v priestoroch Komunitnej kaviarne Špitálik. Projektová manažérka TADCH, Katarína Pažítková, prítomných oboznámila s plánovaným programom a časovým harmonogramom. Účastníci navštívili Charitný bazár kníh, ktorý organizovala TADCH na verejne prístupnom mieste. Milovníci kníh mali možnosť vybrať si knihy rôzneho žánru za dobrovoľný príspevok. Po obede nasledovala prechádzka mestom Trnava a slovenskí aj českí partneri projektu mali príležitosť navštíviť sakrálne pamiatky mesta sprevádzané odborným výkladom. Prehliadka bola organizovaná v menších skupinkách, za dodržania protipandemických opatrení. Účastníci podujatia sa v skupinkách presúvali mestom a zoznamovali sa s históriou mesta a významnými udalosťami, ktoré ovplyvnili vývoj Trnavy. Popoludní TADCH navštívil herec, Lukáš Latinák, ktorý s účastníkmi diskutoval na tému charity, dobrovoľníctva a problémoch v sociálnych službách. Podvečer spríjemnili Vrbovskí víťazi programom v hudobnom štýle priemyselného folklóru a program končil hudobnou ukážkou slovenského folklóru a ľudovej slovesnosti v podaní detskej miestnej skupiny. Celé podujatie sprevádzala moderátorka podujatia. Občerstvenie bolo zabezpečené externou donáškou a konzumáciou v exteriérových priestoroch TADCH. Počas celého podujatia boli dodržané všetky protiepidemické opatrenia.

Všetky naplánované aktivity sa počas podujatia podarilo zrealizovať. Podujatím sa podarilo rozvíjať vzájomné vzťahy, vytvoriť priestor pre neformálne rozhovory a rozoberať témy z profesionálneho, ale aj súkromného života. Podujatie podporilo lepšie spoznanie kultúry a tradície zapojených partnerov.

Podujatie prebehlo v rámci projektu „Společně bez hranic“, kód projektu: CZ/FMP/11b/05/63, programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SR-ČR.